Gimp plugins - en liten bit till.

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-12-28 20:51:28

Janne Morén writes:
> #: plug-ins/fp/fp_gtk.c:417
> msgid "Select Pixels by"
> msgstr "Välj bildpunkter med"

Vad kan man välja på?  Det skulle kunna vara "Välj bildpunkter efter"
om det t.ex. är "färg" sedan.

> #: plug-ins/gfig/gfig.c:837
> msgid "gfig-path misconfigured - the following folders were not found:"
> msgstr "gfig-sökväg felkonfigurerad - följande kataloger kunde inte hittas"

Ett kolon på slutet saknas.

> #: plug-ins/gfig/gfig.c:2031
> msgid "Show Line Frame"
> msgstr "Visa ram"

Om det är en ram av linjer de menar, så kan du väl kosta på dig att
översätta med "linjeram".

> #: plug-ins/gfig/gfig.c:2349
> msgid "Airbrush"
> msgstr "Airbrush"

Heter det inte "sprutpistol" på svenska?

> #. Create selection
> #: plug-ins/gfig/gfig.c:2791 plug-ins/imagemap/imap_selection.c:369
> #: plug-ins/rcm/rcm_dialog.c:709
> msgid "Selection"
> msgstr "Val"
> 
> #: plug-ins/gfig/gfig.c:2793
> msgid "Selection+Fill"
> msgstr "Val+fyll"

"Selection" kallas ofta "markering" i andra sammanhang.  Passar det
här också?

> #: plug-ins/gfig/gfig.c:2820
> msgid ""
> "Draw type. Either a brush or a selection. See brush page or selection page "
> "for more options"
> msgstr ""
> "Ritningstyp. Antingen pensel eller markering. Se penselsida eller "
> "markeringssida för fler val"

Här verkar det ha passat! :-)

> #: plug-ins/gfig/gfig.c:3310
> msgid "Grid Type:"
> msgstr "Rutnätstyp:"
> 
> #: plug-ins/gfig/gfig.c:3319 plug-ins/gflare/gflare.c:589
> #: plug-ins/gimpressionist/orientmap.c:581
> msgid "Normal"
> msgstr "Normal"

Om detta hör ihop med ovanstående så skall det vara "Normalt".  Det
verkar dock som om det används på flera ställen.  Risken finns att det
skall vara "Normal" på en del och "Normalt" på andra.

> #: plug-ins/gfig/gfig.c:3325
> msgid "Very Dark"
> msgstr "Mycket mörk"

"Mycket mörkt" om jag gissade rätt.

> #: plug-ins/gfig/gfig.c:4078
> #, c-format
> msgid ""
> "%d unsaved Gfig objects.\n"
> "Continue with exiting?"
> msgstr ""
> "%d osparade Gfig objekt.\n"
> "Sluta ändå?"

"Gfig-objekt" med bindestreck.

> #: plug-ins/gfig/gfig.c:4528
> msgid "Add Gfig Path"
> msgstr "Lägg till Gfig sökväg"

Och motsvarande "Gfig-sökväg".

> #. Load a single object
> #: plug-ins/gfig/gfig.c:4602
> msgid "Load Gfig obj"
> msgstr "Läs in Gfig obj"

Och "Gfig-obj"

> #: plug-ins/gfig/gfig.c:4840
> msgid "Release 1.3"
> msgstr "Release 1.3"

"Utgåva" enligt aktuell diskussion på denna lista. :-)

> #: plug-ins/gfig/gfig.c:6512
> msgid "Hey where has the object gone ?"
> msgstr "Hallå, vart har objektet tagit vägen ?"

Det skall inte vara mellanrum före frågetecknet.

> #: plug-ins/gflare/gflare.c:1409
> #, c-format
> msgid "Failed to open GFlare file '%s': %s"
> msgstr "Misslyckades med att öppna GFlare-fil '%s': %s"
> 
> #: plug-ins/gflare/gflare.c:1417
> #, c-format
> msgid "'%s' is not a valid GFlare file."
> msgstr "'%s' är en felaktig GFlare-fil"

Citationstecken (") istället för apostrofer (') på svenska.

> #: plug-ins/gflare/gflare.c:1592
> #, c-format
> msgid ""
> "GFlare `%s' is not saved.\n"
> "If you add a new entry in %s, like:\n"
> "(gflare-path \"%s\")\n"
> "and make a folder %s,\n"
> "then you can save your own GFlare's into that folder."
> msgstr ""
> "GFlare `%s' är inte sparad.\n"
> "Om du lägger till en ny rad i %s, som:\n"
> "(gflare-path \"%s\")\n"
> "och skapar en katalog %s,\n"
> "så kan du spara dina egna GFlare i den katalogen."

> #: plug-ins/gflare/gflare.c:1619
> #, c-format
> msgid "Failed to write GFlare file '%s': %s"
> msgstr "Misslyckades med att skriva GFlare-fil '%s': %s"
> 
> #: plug-ins/gflare/gflare.c:1821
> #, c-format
> msgid "Error reading GFlare folder '%s'"
> msgstr "Fel vid läsning av GFlare-katalog '%s'"

> #: plug-ins/gflare/gflare.c:2654
> msgid "`Default' is created."
> msgstr "`Standard' är skapad."

> #: plug-ins/gflare/gflare.c:3328
> #, c-format
> msgid "The name '%s' is used already!"
> msgstr "Namnet '%s' används redan!"

> msgid "The name `%s' is used already!"
> msgstr "Namnet '%s' används redan!"

D:o

> #: plug-ins/gflare/gflare.c:3792 plug-ins/gflare/gflare.c:3902
> #: plug-ins/gflare/gflare.c:4044
> msgid "Radial Gradient:"
> msgstr "Radiell färgskala:"
> 
> #: plug-ins/gflare/gflare.c:3796 plug-ins/gflare/gflare.c:3906
> msgid "Angular Gradient:"
> msgstr "Vinkelgradient:"
> 
> #: plug-ins/gflare/gflare.c:3800 plug-ins/gflare/gflare.c:3910
> msgid "Angular Size Gradient:"
> msgstr "Vinkelstorleksgradient:"

Här är "gradient" lite inkonsekvent översatt.

> #: plug-ins/gfli/gfli.c:673
> msgid "FLI: Sorry, I can save only INDEXED and GRAY images."
> msgstr "FLI: Tyvärr, kan bara spara IDEXERADE och GRÅSKALE bilder."

"INDEXERADE" felstavat.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.