Orter

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-12-28 21:41:00

Christian Rose writes:
> #: calendar/zones.h:232
> msgid "Asia/Makassar"

Makassar heter så på svenska också.

> #: calendar/zones.h:243
> msgid "Asia/Qyzylorda"

Den var värre.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.