Re: Gimp plugins - en liten bit till.

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-12-28 21:15:25

lör 2002-12-28 klockan 20.51 skrev Göran Uddeborg:
> > #: plug-ins/gfig/gfig.c:6512
> > msgid "Hey where has the object gone ?"
> > msgstr "Hallå, vart har objektet tagit vägen ?"
> 
> Det skall inte vara mellanrum före frågetecknet.

Inte heller i originalet enligt engelska språkregler. Bör nog
buggrapporteras.


> > #: plug-ins/gfli/gfli.c:673
> > msgid "FLI: Sorry, I can save only INDEXED and GRAY images."
> > msgstr "FLI: Tyvärr, kan bara spara IDEXERADE och GRÅSKALE bilder."
> 
> "INDEXERADE" felstavat.

Och "GRÅSKALE bilder" är en särskrivning. Där bör vara ett bindestreck.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.