Re: po-syntax was: GPGrelay andra försöket

Författare: Per Tunedal (pt_at_radvis.nu)
Datum: 2002-12-27 12:56:55

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

At 19:10 2002-12-22 +0100, you wrote:
 >fre 2002-12-20 klockan 18.15 skrev Per Tunedal:

 >
 >
 >> #: GPGrelay.l10n/GPGrelay.lang.c:14
 >> msgid "ElGamal*\n"
 >> "RSA\n"
 >> msgstr "ElGamal*\n"
 >> "RSA\n"
 >>
 >> #: GPGrelay.l10n/GPGrelay.lang.c:15
 >> msgid "DSA*\n"
 >> "RSA\n"
 >> msgstr "DSA*\n"
 >> "RSA\n"
 >
 >Detta kan väl inte vara giltig po-syntax? Är msgstr/msgid flerradiga ska
 >ju första raden bara innehålla "". Finns även på fler ställen.
 >
 >

Tack Christian!
1. Jag har inte en susning om po-syntax, vilket försvårar översättningen av 
GPG oerhört! Finns någon beskrivning?

Nu funkar det inte att skapa en mo-fil av min GPG översättning pga fel jag 
åstadkommit ... Fel som jag inte hittar.

2. GPGrelay-filen är en po-fil som automatiskt skapats från en DLL-fil av 
ett hjälppprogram och sedan ska kompileras till en DLL-fil igen. Jag vet 
inte om ev syntaxfel har någon betydelse alls förrän jag ev lyckats 
kompilera. (Jag har ännu ej installerat och testat de 2 nya hjälpprogram 
som programmeraren anvisat.)

Jag kollar resten senare. Nästa år förmodligen ...

Per Tunedal

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.2.0 (MingW32) - GPGrelay v0.908

iD8DBQE+DEcmV+WjFXkFqqkRAl57AKDJZSHeI7MdMlf1bFm01TxtMmWuNwCgpvdJ
kErekpyQNF8GAwDMChfyyos=
=0qhJ
-----END PGP SIGNATURE-----

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.