Re: po-syntax was: GPGrelay andra försöket

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-12-27 13:35:34

fre 2002-12-27 klockan 12.56 skrev Per Tunedal:
> >> #: GPGrelay.l10n/GPGrelay.lang.c:14
> >> msgid "ElGamal*\n"
> >> "RSA\n"
> >> msgstr "ElGamal*\n"
> >> "RSA\n"
> >>
> >> #: GPGrelay.l10n/GPGrelay.lang.c:15
> >> msgid "DSA*\n"
> >> "RSA\n"
> >> msgstr "DSA*\n"
> >> "RSA\n"
> >
> >Detta kan väl inte vara giltig po-syntax? Är msgstr/msgid flerradiga ska
> >ju första raden bara innehålla "". Finns även på fler ställen.
> 
> Tack Christian!
> 1. Jag har inte en susning om po-syntax, vilket försvårar översättningen av 
> GPG oerhört! Finns någon beskrivning?

Inte vad jag känner till, ingen formell beskrivning i alla fall.


> Nu funkar det inte att skapa en mo-fil av min GPG översättning pga fel jag 
> åstadkommit ... Fel som jag inte hittar.

Provat med "msgfmt -cv sv.po"? Den brukar spotta ut sig radnummer för
eventuella fel den hittar.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.