Gimp plugins - nytt försök

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-12-26 22:57:18

Det blev bara en liten bit ikväll.

> #: plug-ins/flame/flame.c:1073
> msgid "Spa_tial Oversample:"
> msgstr "Spa_tial Översampling:"
> 
> #: plug-ins/flame/flame.c:1084
> msgid "Spatial _Filter Radius:"
> msgstr "Spatial _Filterradie:"

Det borde väl inte vara versalt Ö respektive F här tycker jag.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.