Ytterligare kommentarer på Sun's ändringar av Gnome

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-12-26 22:41:30

> Gtk+	Can't allocate memory for IOBuffer struct	Det går inte att allokera minne för IOBuffer-struct	"struct" not translated, compare with above	Det går inte att allokera minne för IOBuffer-struktur

Ännu bättre vore att använda "post"; "en post" brukar passa bäst som
översättning av "a struct(ure)/a record".

> Gtk+	Whether the entry contents can be edited"	"Om fältets innehåll kan redigeras	Inconsistent translation of "entry", see below	"Om postens innehåll kan redigeras

Handlar det inte om ett inmatningsfält?  Så det är väl den här som är
rätt, och de följande som är fel och borde rättas.

> Gtk+	The number of decimal places to display	Antalet siffror att visa	Inaccurate	Antalet decimaler att visa

Liknar en diskussion vi hade om någon av GPG-tilläggen häromsistens.
Är verkligen rättningen korrekt?  "Decimaler" heter normalt
"decimals", medan "decimal places" ofta betyder (decimala) positioner,
d.v.s. antal siffror.

> Gperfmeter	Solid	Heldragen	Inaccurate translation of "solid", "heldragen" means "drawn in one line"	Ifylld

Vad är det som är "solid"?  En "solid line" är en "heldragen linje",
medan en "solid circle" är en "ifylld cirkel".

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.