Re: X-Keep-Alive

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-12-16 22:13:11

Per Tunedal writes:
> -----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
> Hash: SHA1
> 
> At 14:19 2002-12-13 +0100, you wrote:
> >Tomas Gradin writes:
> >>
> >> > > Hur översätter jag följande alternativruta i inställningarna för
> >> > > GPGgrelay: "X-keep-alive for client every xxx" ?
> >>
> >> > X-keep-alive är uppenbarligen en ordagrann text, så den tycker jag
> >> > inte skall översättas. Resten är väl ganska rättframt, t.ex.
> >> >
> >> >   X-keep-alive till klienten var xxx
> >>
> >> Jag föreslår att du byter "var" mot "varje", annars kan man tro att det är
> >> ett verb.
> >
> >Det beror lite på vad xxx kan vara. Om det bara kan vara "minut" så
> >är det ok. Jag antog att det kunde vara t.ex. "5 min". Och då blir
> >det konstigt, det heter ju "var femte minut", inte "varje femte
> >minut".
> >
> >Vad är xxx?
> 
> Det är sekunder eller minuter och sekunder.

Alltså ett antal sekunder, inte bara ordet "sekund" eller "minut"? I
så fall bör det vara "var" istället för "varje" som jag föreslog.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.