Re: X-Keep-Alive

Författare: Per Tunedal (pt_at_radvis.nu)
Datum: 2002-12-13 14:17:22

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

At 13:50 2002-12-13 +0100, you wrote:
 >
 > > > Hur översätter jag följande alternativruta i inställningarna för
 > > > GPGgrelay:  "X-keep-alive for client every xxx" ?
 >
 > > X-keep-alive är uppenbarligen en ordagrann text, så den tycker jag
 > > inte skall översättas.  Resten är väl ganska rättframt, t.ex.
 > >
 > >     X-keep-alive till klienten var xxx
 >
 >Jag föreslår att du byter "var" mot "varje", annars kan man tro att det är
 >ett verb.
 >
 >/tg

Utmärkt förslag!

Per Tunedal

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.2.0 (MingW32) - GPGrelay v0.907

iD8DBQE9+d4wV+WjFXkFqqkRAhOuAJ9LSC9g/xL7bBOKo4s+I3ChYq5kzQCgn+Eu
Fvhtfw/SDs8tojgv1x+ESaY=
=CzyO
-----END PGP SIGNATURE-----

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.