Re: Uppdatering av enscript

Författare: Martin Sjögren (md9ms_at_mdstud.chalmers.se)
Datum: 2002-12-15 22:02:38

sön 2002-12-15 klockan 21.16 skrev Göran Uddeborg:
> >  #: src/main.c:1093 src/main.c:1094 src/main.c:1095
> >  #, c-format
> > N msgid "\t%s"
> > N msgstr "\t%s"
> > N 
> >  #: src/main.c:1096
> > N msgid "\t../lib"
> > N msgstr "\t../lib"
> > N 
> >  #: src/main.c:1097
> > N msgid "\t../../lib"
> > N msgstr "\t../../lib"
> 
> >  #: src/main.c:1100
> > N msgid "\tmake distclean"
> > N msgstr "\tmake distclean"
> > N 
> >  #: src/main.c:1101
> > N msgid "\t./configure --prefix=PREFIX"
> > N msgstr "\t./configure --prefix=PREFIX"
> > N 
> >  #: src/main.c:1102
> > N msgid "\tmake"
> > N msgstr "\tmake"
> > N 
> >  #: src/main.c:1103
> > N msgid "\tmake check"
> > N msgstr "\tmake check"
> > N 
> >  #: src/main.c:1104
> > N msgid "\tmake install"
> > N msgstr "\tmake install"
> 
> Skall dessa verkligen vara markerade för översättning? Har du
> felanmält annars?

Jag skickade ett mail till mtr@iki.fi om det, men jag har inte fått
något svar vad jag kan minnas. :(

> >  #: src/main.c:1470
> > N msgid ""
> > N "Highlighting is supported for the following languages and file formats:\n"
> > N "\n"
> > N msgstr ""
> > N "Syntaxfärgning stöds för följande språk och filformat:\n"
> > N "\n"
> 
> Enscript brukar ju "highlighta" genom att använda fetstil och
> liknande, inte olika färger. Åtminstone som standard. Så att
> översätta med "färgning" är kanske mindre lyckat här.
> "Syntaxmarkeringar" kanske?

Det låter bättre, ja.

> >  #: src/main.c:2530
> > N msgid " -E, --highlight[=LANG]   highlight source code\n"
> > N msgstr " -E, --highlight[=SPRÅK]  skriv ut källkod snyggt\n"
> 
> Använd gärna samma ord här, om du kan få till det kort.
> "Syntaxmarkera källkod" kanske? Bara "markera" blir lite diffust
> känns det som.

Den tar vi, sa polisen. Tack.

> >  " --h-column-height=HEIGHT  set the horizontal column height to HEIGHT\n"
> > N " --h-column-height=HÖJD   sätt den horisontella kolumnhöjden till HÖJD\n"
> 
> Jag har ingen anmärkning på översättningen. Men vad i all världen är
> "horisontell kolumnhöjd"?

*host* det undrar jag också. :) Manualsidan säger "Set the horizontal
column height to be height PostScript points. The option sets the
formfeed type to horizontal-columns." vilket inte säger mig jättemycket!


/Martin

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.