Uppdatering av enscript

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-12-15 21:16:15

>  #: src/main.c:1093 src/main.c:1094 src/main.c:1095
>  #, c-format
> N msgid "\t%s"
> N msgstr "\t%s"
> N 
>  #: src/main.c:1096
> N msgid "\t../lib"
> N msgstr "\t../lib"
> N 
>  #: src/main.c:1097
> N msgid "\t../../lib"
> N msgstr "\t../../lib"

>  #: src/main.c:1100
> N msgid "\tmake distclean"
> N msgstr "\tmake distclean"
> N 
>  #: src/main.c:1101
> N msgid "\t./configure --prefix=PREFIX"
> N msgstr "\t./configure --prefix=PREFIX"
> N 
>  #: src/main.c:1102
> N msgid "\tmake"
> N msgstr "\tmake"
> N 
>  #: src/main.c:1103
> N msgid "\tmake check"
> N msgstr "\tmake check"
> N 
>  #: src/main.c:1104
> N msgid "\tmake install"
> N msgstr "\tmake install"

Skall dessa verkligen vara markerade för översättning? Har du
felanmält annars?

>  #: src/main.c:1470
> N msgid ""
> N "Highlighting is supported for the following languages and file formats:\n"
> N "\n"
> N msgstr ""
> N "Syntaxfärgning stöds för följande språk och filformat:\n"
> N "\n"

Enscript brukar ju "highlighta" genom att använda fetstil och
liknande, inte olika färger. Åtminstone som standard. Så att
översätta med "färgning" är kanske mindre lyckat här.
"Syntaxmarkeringar" kanske?

>  #: src/main.c:2530
> N msgid " -E, --highlight[=LANG]   highlight source code\n"
> N msgstr " -E, --highlight[=SPRÅK]  skriv ut källkod snyggt\n"

Använd gärna samma ord här, om du kan få till det kort.
"Syntaxmarkera källkod" kanske? Bara "markera" blir lite diffust
känns det som.

>  " --h-column-height=HEIGHT  set the horizontal column height to HEIGHT\n"
> N " --h-column-height=HÖJD   sätt den horisontella kolumnhöjden till HÖJD\n"

Jag har ingen anmärkning på översättningen. Men vad i all världen är
"horisontell kolumnhöjd"?

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.