Re: gphoto2-2.1.1 (0%, 237 untranslated)

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-12-15 22:05:26

sön 2002-12-15 klockan 21.47 skrev Göran Uddeborg:
> > > None of its untranslated messages have been translated yet.  Please
> > > consider taking its translation in charge for the Swedish language.
> > > If you decide to do so, please get your team leader (if any) to inform the
> > > translation coordinator that you were assigned to `gphoto2'.
> > 
> > Jag tar gärna hand om gphoto2. Jag hade även hand om den kopia som
> > tidigare funnits i gnome cvs.
> 
> Bara så att inga missförstånd uppstår vill jag kolla lite.
> 
> Det matades in en tidigare översättning till roboten strax efter.
> Christian Roses namn stod inte med, utan som Last-Translator angavs
> Stefan Björelund, medan Sverker Wiberg var den som stod längst ner
> bland översättarna uppe i kommentaren.  Project-Id-Version på den
> inmatade filen var dock för gphoto 0.4.3, inte gphoto2 2.1.1.

Jag misstog mig. Jag har under lång tid haft för avsikt att uppdatera
översättningen av gphoto2 som en del i GNOME-översättningarna, men har
inte alls hunnit göra det. Jag bara trodde att jag hade pillat på den,
men förväxlade det med gphoto, där jag har varit aktiv och uppdaterat
översättningen tidigare. Och mitt i allt detta förstod jag att gphoto2
till skillnad från gphoto hade flyttat från GNOME cvs helt och hållet
och till någon annanstans, och bara en del av översättningarna fanns i
GNOME cvs, och då hamnade det ännu längre ner på min lista. Men jag är
fortfarande beredd att ta hand om översättningen av gphoto2 om jag får
möjlighet, och såg chansen när gphoto2 nu finns med i Translation
Project.


> Är ni alla tre överens om att det är Christian som skall ha hand om
> framtida översättningar av gphoto2?  Eller har det blivit någon slags
> förvirring mellan olika grenar här som vi bör reda ut?
> 
> Vare sig Sverker eller Stefan verkar vara med i sv@li.org-listan för
> närvarande.  Åtminstone inte med de ovanstående adresserna.

Om ni läser detta, så hör av er.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.