Re: Passphrase var:Reviderad översättning av GPG OutlookExpress plug-in

Författare: Per Tunedal (pt_at_radvis.nu)
Datum: 2002-12-12 20:55:19

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

At 19:22 2002-12-12 +0100, you wrote:
 >Hej,
 >
 >Christian Rose wrote:
 >>
 >> tis 2002-12-10 klockan 10.26 skrev Per Tunedal:
 >> > Jag har reviderat översättningen av insticksprogrammet till Outlook
 >> > Express. Filerna bifogas.
 >>
 >> Vad jobbigt med dubbla radbrytningar i filerna. Men jag bara klagar :)
 >>
 >> > #: c:\oss\gpgoe\mygpgme\errors.c:54 c:\oss\gpgoe\src\OECrypto.c:421
 >> >
 >> > #: c:\oss\gpgoe\src\OECrypto.c:487
 >> >
 >> > msgid "Bad passphrase"
 >> >
 >> > msgstr "Fel lösenordsmening"
 >>
 >> Jag vidhåller att "lösenfras" funkar. :)
 >
 >vafför inte "Fel lösen"?
 >
 >MVH,
 >Gudmund

Skulle funka om man just läst "Bröderna Lejonhjärta" till godnattsaga! ;-)
Men det är inte så pedagogiskt.

Per Tunedal 

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.2.0 (MingW32) - GPGrelay v0.907

iD4DBQE9+OtqV+WjFXkFqqkRAogDAJizvLNkxLVE/+TnzEXoI11X4BsxAJ47oIFn
WKqUAzavQZTUa5tcDTkFeg==
=PX2G
-----END PGP SIGNATURE-----

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.