Re: Reviderad översättning av GPG Outlook Express plug-in

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-12-11 21:02:19

Tomas Gradin writes:
>  > #: c:\oss\gpgoe\src\OECrypto.c:487=20
>  > msgid "Bad passphrase"=20
>  > msgstr "Fel l=F6senordsmening"=20
> 
> Jag tycker att "fel lösenord" vore bättre. Vad är en "lösenordsmening"?

Det är inte menat att vara bara ett ord, utan en längre fras/mening.
"Lösenfras" är ett förslag.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.