Re: Reviderad översättning av GPG Outlook Express plug-in

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-12-11 22:53:25

ons 2002-12-11 klockan 21.02 skrev Göran Uddeborg:
> >  > #: c:\oss\gpgoe\src\OECrypto.c:487=20
> >  > msgid "Bad passphrase"=20
> >  > msgstr "Fel l=F6senordsmening"=20
> > 
> > Jag tycker att "fel lösenord" vore bättre. Vad är en "lösenordsmening"?
> 
> Det är inte menat att vara bara ett ord, utan en längre fras/mening.
> "Lösenfras" är ett förslag.

Ja, lösenfras är väl vad vi brukar använda som översättning av
"passphrase". Jag tycker jag känner igen det.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.