Gimp plugins fortsättning

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-12-04 14:28:31

Janne Morén writes:
> #: plug-ins/common/gtm.c:479
> msgid ""
> "Checking this tag will cause GTM to leave no whitespace between the TD tags "
> "and the cellcontent.  This is only necessary for pixel level positioning "
> "control."
> msgstr ""
> "Att välja den här taggen får GTM att inte lämna något tomrum mellan TD-"
> "taggarna och cellinnehållet. Detta är endast nödvändigt för att kontrollera "
> "position på pixelnivå."

Ett fall där jag definitivt tycker att man bör översätta "control" ->
"styrning".  Det skulle kunna missförstås annars.

> #: plug-ins/common/gtm.c:569
> msgid "The width for each table cell.  Can be a number or a percent."
> msgstr "Bredden för varje tabellcell. Kan vara ett värde eller procent."
> 
> #: plug-ins/common/gtm.c:585
> msgid "The height for each table cell.  Can be a number or a percent."
> msgstr "Höjden för varje tabellcell. Kan vara ett värde eller procent."


"... ett tal eller ett procent[värde]" vore kanske tydligare.

> #: plug-ins/common/hot.c:217
> msgid "<Image>/Filters/Colors/Hot..."
> msgstr "<Image>/Filter/Färger/Hetta..."
> 
> #: plug-ins/common/hot.c:377 plug-ins/common/hot.c:577
> msgid "Hot"
> msgstr "Hetta"

Inte ett adjektiv het/varm?  (Jag vet inte vad insticksmodulen gör, så
det är en fråga.)

> #: plug-ins/common/iwarp.c:1054
> msgid "S_wirl CCW"
> msgstr "V_irvla CCW"

> #: plug-ins/common/iwarp.c:1063
> msgid "Sw_irl CW"
> msgstr "Virvla CW"

Gissar jag rätt om jag gissar att "ccw" och "cw" står för "counter
clockwise" respektive "clockwise"?  I så fall kanske de bör
översättas.  Gärna med hela ordet med-/moturs, om det inte är väldigt
trångt.

En annan detalj, du verkar ha glömt att välja någon accelerator i det
andra fallet.

> #: plug-ins/common/jigsaw.c:2599
> msgid "H_ighlight:"
> msgstr "S_pegling:"
> 
> #: plug-ins/common/jigsaw.c:2603
> msgid "The amount of highlighting on the edges of each piece"
> msgstr "Reflektionsmängd på bitarnas kanter"

Använd gärna ordet "reflektion" båda gångerna.

> #: plug-ins/common/jpeg.c:1840
> msgid "Image comments"
> msgstr "Bild-kommentarer"

Tag bort bindestrecket.  (Och sätt inte dit något blanktecken
istället. :-)

> msgid "_Derivative"
> msgstr "_Additivt"

Härledd/härlett trodde jag det betydde.  Men kanske inte här?

> #: plug-ins/common/lic.c:945
> msgid "_Noise Magnitude:"
> msgstr "_Brusstorlek:"

"Brusstyrka" säger man ju annars.  Skulle det passa här?

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.