Översättning av marshalling

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-12-04 12:17:58

Björn Bylander writes:
> Jag har fått förslaget "samla" på #swedesex@irc.se.gnome.org. Själv har 
> jag funderat på "serialisera". Någon som har andra förslag?

Jag tycker serialisera är bra.  Det har jag sett både på engelska och
svenska i andra sammanhang.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.