Re: Gradient - färgskala eller toning

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-11-29 18:39:24

fre 2002-11-29 klockan 18.31 skrev Göran Uddeborg:
> > I Gnome-metacity översätts "gradient" med "toning". Men i den version av 
> > Gnome-ordlistan som jag har fått står det att "gradient" ska översättas 
> > med "färgskala".
> 
> Ursäkta ett litet sidospår i den här debatten, men vilken ordlista
> handlar det här om?  Jag har ju en länk till
> http://www.dtek.chalmers.se/~d95mback/gnome/ord.shtml från min
> hemsida, men där finns inte "gradient" med.  Finns det fler
> Gnome-ordlistor som jag borde länka till?

Jag tror att den Sofia syftar på är den som finns i GNOME CVS i
http://cvs.gnome.org/bonsai/rview.cgi?cvsroot=/cvs/gnome&dir=gnome-i18n/glossary.
Originaltermerna i den listan är sådana som Sun har hittat och tyckte
platsade och som kunde tänkas vålla problem för deras översättare, och
översättningarna i denna ordlista har vi själva gjort (och jag tror till
och med skickat till denna lista vid något tillfälle). Problemet med
denna ordlista som är till för att hjälpa Sun-översättare med våra
termer är att naturligtvis finns inte alla termer med som vi har med i
vår egen ordlista, och jag vet inte riktigt hur man ska uttrycka att en
viss term kan vara bra som översättning av en originalterm vid något
tillfälle och en annan bättre vid ett annat.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.