Re: Gradient - färgskala eller toning

Författare: Janne Morén (jan.moren_at_lucs.lu.se)
Datum: 2002-11-29 17:01:31

Jag har använt båge "gradient" och "färgskala" i Gimp-plugins, med
"färgskala" på dom få ställen där det faktiskt handlar om färg och inget
annat. Min personliga åsikt är att man väl kan använda en specifik term
när det går, och gå till en generell term bara när ingen specifik
passar. "gradient" är väl för abstrakt för det du tittar på?


On Fri, 2002-11-29 at 16:54, Sofia Nilsson wrote:
> Så i det här sammanhanget som du nämner kanske det skulle fungera bättre 
> att använda "gradient" även på svenska, eller?
> 
> Janne Morén wrote:
> 
> > On Fri, 2002-11-29 at 16:36, Christian Rose wrote:
> > 
> >> fre 2002-11-29 klockan 15.35 skrev Sofia Nilsson:
> >> 
> >>> I Gnome-metacity översätts "gradient" med "toning". Men i den version av 
> >>> Gnome-ordlistan som jag har fått står det att "gradient" ska översättas 
> >>> med "färgskala". Behövs det verkligen två olika termer?
> >> 
> >> Nej, det tror jag inte, och att det har blivit så beror nog mest på ett
> >> misstag från min sida. Naturligtvis bör det räcka med en term.
> >> 
> >> Sedan är frågan vilken den termen ska vara. "Färgskala" passar kanske
> >> bättre i ett bildbehandlingsprogram som GIMP, men jag tycker att
> >> "färgtoning" eller "toning" är mer neutralt och även passar in inom
> >> andra användsningsområden, som det i metacity eller
> >> bakgrundsinställningarna i GNOME där jag såg att "toning" också används.
> >> 
> >> Så min personliga åsikt är att GNOME-ordlistan kanske ska ändras i detta
> >> avseende, men det är nog värt att även höra andras åsikter. Vad tycker
> >> du exempelvis själv?
> > 
> > 
> > Problemet med att översätta till 'färgskala' eller 'toning' är att det
> > antar att gradienter alltid handlar om just _färg_gradienter. I Gimp i
> > alla fall gör det inte alltid det. Man har gradienter över alla olika
> > kontimuerliga parametrar (luminans, gråskala, mättnad, höjdkurvor,
> > individuella RGBA, HSV eller CMY(K)-kanaler och så vidare) och generiska
> > gradientkartor som används olika beroende på satta parametrar i andra
> > delar.
> > 
> > Man kan använda en specifik term ibland, men rätt ofta måste man ha en
> > abstrakt term som inte specificerar vad det är som blir graderat. Vi kan
> > nog inte bestämma oss för en enda term att översätta "gradient" till.
> > 
> > 
> > 
> > 
-- 
Trust the Computer. The Computer is your friend.

Tel.  +46-046 222 8588       Dr. Janne Morén
Home:  +46-046 211 4973       Dept. of Cognitive Science
Fax:  +46-046 222 9758       Kungshuset, Lund
                   S-222 22 Lund, Sweden

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.