Re: Gradient - färgskala eller toning

Författare: Sofia Nilsson (sofia.nilsson_at_sun.com)
Datum: 2002-11-29 16:54:27

Så i det här sammanhanget som du nämner kanske det skulle fungera bättre 
att använda "gradient" även på svenska, eller?

Janne Morén wrote:

> On Fri, 2002-11-29 at 16:36, Christian Rose wrote:
> 
>> fre 2002-11-29 klockan 15.35 skrev Sofia Nilsson:
>> 
>>> I Gnome-metacity översätts "gradient" med "toning". Men i den version av 
>>> Gnome-ordlistan som jag har fått står det att "gradient" ska översättas 
>>> med "färgskala". Behövs det verkligen två olika termer?
>> 
>> Nej, det tror jag inte, och att det har blivit så beror nog mest på ett
>> misstag från min sida. Naturligtvis bör det räcka med en term.
>> 
>> Sedan är frågan vilken den termen ska vara. "Färgskala" passar kanske
>> bättre i ett bildbehandlingsprogram som GIMP, men jag tycker att
>> "färgtoning" eller "toning" är mer neutralt och även passar in inom
>> andra användsningsområden, som det i metacity eller
>> bakgrundsinställningarna i GNOME där jag såg att "toning" också används.
>> 
>> Så min personliga åsikt är att GNOME-ordlistan kanske ska ändras i detta
>> avseende, men det är nog värt att även höra andras åsikter. Vad tycker
>> du exempelvis själv?
> 
> 
> Problemet med att översätta till 'färgskala' eller 'toning' är att det
> antar att gradienter alltid handlar om just _färg_gradienter. I Gimp i
> alla fall gör det inte alltid det. Man har gradienter över alla olika
> kontimuerliga parametrar (luminans, gråskala, mättnad, höjdkurvor,
> individuella RGBA, HSV eller CMY(K)-kanaler och så vidare) och generiska
> gradientkartor som används olika beroende på satta parametrar i andra
> delar.
> 
> Man kan använda en specifik term ibland, men rätt ofta måste man ha en
> abstrakt term som inte specificerar vad det är som blir graderat. Vi kan
> nog inte bestämma oss för en enda term att översätta "gradient" till.
> 
> 
> 
> 

-- 
Sofia Nilsson
Swedish Language Lead and Translator
Translation and Language Information Services

Address: Star Office Software Entwicklungs GmbH
Sachsenfeld 4
D-20097 Hamburg, Germany
Phone: +49.40.23646-783
Fax: +49.40.23646-550
e-mail: sofia.nilsson@sun.com

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.