Re: Svenska Gnome 2.0 för Sun

Författare: Sofia Nilsson (sofia.nilsson_at_sun.com)
Datum: 2002-11-26 16:35:33

Hej och tack för välkomnandet! :-)

Naturligtvis hoppas jag också att det inte ska vara så mycket fel. Nu är 
det så att jag har granskat de svenska Gnome-filerna några gånger därför 
att Sun ville att det som Bowne hade översatt skulle kontrolleras. Då 
kunde jag se att det finns en del termer och uttryck som inte är 
konsekvent översatta, vilket inte är så konstigt när så många olika 
översättare har arbetat med en översättning. Det är alltså framför allt 
det som jag kommer att koncentrera mig på nu.

Hälsningar Sofia

Christian Rose wrote:

> tis 2002-11-26 klockan 12.55 skrev Sofia Nilsson:
> 
>> Jag arbetar med översättning och språkgranskning på Sun, framför allt 
>> med produkterna StarOffice, Netscape och Gnome. De kommande veckorna 
>> kommer jag att arbeta med att göra en slutgiltig språklig granskning av 
>> den svenska översättningen av Gnome inför Suns slutgiltiga "build". När 
>> jag är klar kommer jag att skicka en lista över de viktigaste 
>> ändringarna som jag har gjort (alltså inte språkliga fel, typ stavfel, 
>> grammtikfel o.s.v.). Orsaken till att jag "bara" kommer att lista den 
>> här typen av ändringar är att det är meningen att jag ska gå igenom 100 
>> % och då tar det helt enkelt för lång tid att lista varje litet småfel. 
>> Under tiden kan det nog hända att jag kommenterar eller frågar om termer.
> 
> 
> Hej Sofia! Bra att veta, och trevligt att du är med på listan.
> Välkommen. Fråga hemskt gärna så fort du tycker att vi använt några
> konstiga eller felaktiga termer. Det kan vara oavsiktligt, och är det
> inte det så kan det vara bra att få motivera valet eller få synpunkter
> på bättre alternativ.
> Förhoppningsvis ska det inte bli för många ändringar som behöver
> göras... Man kan ju alltid hoppas. :-)
> 
> 
> Christian
> 
> 
> 

-- 
Sofia Nilsson
Swedish Language Lead and Translator
Translation and Language Information Services

Address: Star Office Software Entwicklungs GmbH
Sachsenfeld 4
D-20097 Hamburg, Germany
Phone: +49.40.23646-783
Fax: +49.40.23646-550
e-mail: sofia.nilsson@sun.com

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.