Re: Svenska Gnome 2.0 för Sun

Författare: Janne Morén (jan.moren_at_lucs.lu.se)
Datum: 2002-11-26 16:47:31

Det vore en stor hjälp, tror jag. Generellt kanske det är dags att gå
igenom och fylla ut ordlistan vi har; den är lite tunn på en del
områden. 


On Tue, 2002-11-26 at 16:35, Sofia Nilsson wrote:
> Hej och tack för välkomnandet! :-)
> 
> Naturligtvis hoppas jag också att det inte ska vara så mycket fel. Nu är 
> det så att jag har granskat de svenska Gnome-filerna några gånger därför 
> att Sun ville att det som Bowne hade översatt skulle kontrolleras. Då 
> kunde jag se att det finns en del termer och uttryck som inte är 
> konsekvent översatta, vilket inte är så konstigt när så många olika 
> översättare har arbetat med en översättning. Det är alltså framför allt 
> det som jag kommer att koncentrera mig på nu.
> 
> Hälsningar Sofia
> 
> Christian Rose wrote:
> 
> > tis 2002-11-26 klockan 12.55 skrev Sofia Nilsson:
> > 
> >> Jag arbetar med översättning och språkgranskning på Sun, framför allt 
> >> med produkterna StarOffice, Netscape och Gnome. De kommande veckorna 
> >> kommer jag att arbeta med att göra en slutgiltig språklig granskning av 
> >> den svenska översättningen av Gnome inför Suns slutgiltiga "build". När 
> >> jag är klar kommer jag att skicka en lista över de viktigaste 
> >> ändringarna som jag har gjort (alltså inte språkliga fel, typ stavfel, 
> >> grammtikfel o.s.v.). Orsaken till att jag "bara" kommer att lista den 
> >> här typen av ändringar är att det är meningen att jag ska gå igenom 100 
> >> % och då tar det helt enkelt för lång tid att lista varje litet småfel. 
> >> Under tiden kan det nog hända att jag kommenterar eller frågar om termer.
> > 
> > 
> > Hej Sofia! Bra att veta, och trevligt att du är med på listan.
> > Välkommen. Fråga hemskt gärna så fort du tycker att vi använt några
> > konstiga eller felaktiga termer. Det kan vara oavsiktligt, och är det
> > inte det så kan det vara bra att få motivera valet eller få synpunkter
> > på bättre alternativ.
> > Förhoppningsvis ska det inte bli för många ändringar som behöver
> > göras... Man kan ju alltid hoppas. :-)
> > 
> > 
> > Christian
> > 
> > 
> > 
-- 
Trust the Computer. The Computer is your friend.

Tel.  +46-046 222 8588       Dr. Janne Morén
Home:  +46-046 211 4973       Dept. of Cognitive Science
Fax:  +46-046 222 9758       Kungshuset, Lund
                   S-222 22 Lund, Sweden

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.