Re: Svenska Gnome 2.0 för Sun

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-11-26 15:54:19

tis 2002-11-26 klockan 12.55 skrev Sofia Nilsson:
> Jag arbetar med översättning och språkgranskning på Sun, framför allt 
> med produkterna StarOffice, Netscape och Gnome. De kommande veckorna 
> kommer jag att arbeta med att göra en slutgiltig språklig granskning av 
> den svenska översättningen av Gnome inför Suns slutgiltiga "build". När 
> jag är klar kommer jag att skicka en lista över de viktigaste 
> ändringarna som jag har gjort (alltså inte språkliga fel, typ stavfel, 
> grammtikfel o.s.v.). Orsaken till att jag "bara" kommer att lista den 
> här typen av ändringar är att det är meningen att jag ska gå igenom 100 
> % och då tar det helt enkelt för lång tid att lista varje litet småfel. 
> Under tiden kan det nog hända att jag kommenterar eller frågar om termer.

Hej Sofia! Bra att veta, och trevligt att du är med på listan.
Välkommen. Fråga hemskt gärna så fort du tycker att vi använt några
konstiga eller felaktiga termer. Det kan vara oavsiktligt, och är det
inte det så kan det vara bra att få motivera valet eller få synpunkter
på bättre alternativ.
Förhoppningsvis ska det inte bli för många ändringar som behöver
göras... Man kan ju alltid hoppas. :-)


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.