Svenska Gnome 2.0 för Sun

Författare: Sofia Nilsson (sofia.nilsson_at_sun.com)
Datum: 2002-11-26 12:55:45

Hej!

Jag arbetar med översättning och språkgranskning på Sun, framför allt 
med produkterna StarOffice, Netscape och Gnome. De kommande veckorna 
kommer jag att arbeta med att göra en slutgiltig språklig granskning av 
den svenska översättningen av Gnome inför Suns slutgiltiga "build". När 
jag är klar kommer jag att skicka en lista över de viktigaste 
ändringarna som jag har gjort (alltså inte språkliga fel, typ stavfel, 
grammtikfel o.s.v.). Orsaken till att jag "bara" kommer att lista den 
här typen av ändringar är att det är meningen att jag ska gå igenom 100 
% och då tar det helt enkelt för lång tid att lista varje litet småfel. 
Under tiden kan det nog hända att jag kommenterar eller frågar om termer.

Hälsningar
Sofia

-- 
Sofia Nilsson
Swedish Language Lead and Translator
Translation and Language Information Services

Address: Star Office Software Entwicklungs GmbH
Sachsenfeld 4
D-20097 Hamburg, Germany
Phone: +49.40.23646-783
Fax: +49.40.23646-550
e-mail: sofia.nilsson@sun.com

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.