Re: bison

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-11-23 14:18:50

Christian Rose writes:
> tis 2002-11-19 klockan 11.30 skrev Göran Uddeborg:
> >  #: src/conflicts.c:72
> >  #, c-format
> >  msgid "  Conflict between rule %d and token %s resolved as shift"
> > G msgstr "  Konflikt mellan regel %d och element %s löstes med skift"
> > N msgstr "  Konflikt mellan regel %d och element %s löstes som skift"
> 
> Tog ett tag innan jag såg skillnaden... :)

Ja, du behövde ju läsa ända till slutet! :-)

(Det var en rättning efter påpekande från Tomas Gradin.)

> > N msgid "invalid value: %s"
> > N msgstr "felaktigt värde: %s"
> 
> "ogiltigt" snarare?

För mig finns det en nyansskillnad mellan "felaktigt" och "ogiltigt",
och jag försöker efter bästa förmåga välja det lämpligaste vid
översättningar av "invalid".

I det här fallet så har man använt grammatiksymboler som $2, $3 eller
@1 på en plats där endast just $$ eller @$ får användas. Det är rätt
lexikalisk form, men man har valt fel. Därför tyckte jag "felaktigt"
passade bättre i det här sammanhanget.

Jag låter det stå, åtminstone i avvaktan på ytterligare synpunkter.

> > N msgid "missing `%s' at end of file"
> > N msgstr "oväntat \"%s\" vid filslut"
> 
> Nja, "saknat \"%s\"..." snarare väl?

Oj, visst!

> > N msgid "Accumulated runs = %u\n"
> > N msgstr "Accumulerade körningar = %u\n"
> 
> acKumulerade

Rättar.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.