Re: bison

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-11-19 19:03:00

tis 2002-11-19 klockan 11.30 skrev Göran Uddeborg:
>   #: src/conflicts.c:72
>   #, c-format
>   msgid "    Conflict between rule %d and token %s resolved as shift"
> G msgstr "    Konflikt mellan regel %d och element %s löstes med skift"
> N msgstr "    Konflikt mellan regel %d och element %s löstes som skift"

Tog ett tag innan jag såg skillnaden... :)


> N msgid "%s affects only GLR parsers"
> N msgstr "%s påverkar endast GLR-parsrar"

Som sagt, kanske "tolkar"? Vet inte om vi har haft det uppe m.a.a. bison
tidigare.


> N msgid "invalid value: %s"
> N msgstr "felaktigt värde: %s"

"ogiltigt" snarare?


> N msgid "missing `%s' at end of file"
> N msgstr "oväntat \"%s\" vid filslut"

Nja, "saknat \"%s\"..." snarare väl?


> N msgid "Accumulated runs = %u\n"
> N msgstr "Accumulerade körningar = %u\n"

acKumulerade


Bra jobbat!

Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.