Re: bison

Författare: Fredrik Wendt (fredrik.wendt_at_trycktilltusen.se)
Datum: 2002-11-23 11:55:18

Var var du när SAOL nr 12 sattes ihop?

Jag tycker helt klart att man kunde lånat in detta ord, istället för - 
eller iaf som komplement till - parser.

²parser [pa'rs-] s. -n parsrar dataprogram för automatisk språkanalys

Däremot hade jag aldrig hört att parser är en folkgrupp från Iran, 
perser däremot (från Persien). SAOL (igen) talar om anhängare av 
parsismen. Missuppfattning av mig?

/
    Fredrik

Tomas Gradin wrote, On 2002-11-22 10:41:

>Jag gillar inte "-er" i substantiv singularis. Det finns ett ord "parser", som
>är pluralis av pars, och det är en udda folkgrupp i Iran :)
>
>Egentligen borde man nog kalla det "parsor" i stället. Detta är latin och
>betyder "något som ger satsdelar ifrån sig". (pars = satsdel)
>
>Det är just detta en "parser" gör: ger satsdelar ifrån sig. "Parsern" tolkar
>ju inte satsen, den delar endast upp den i beståndsdelar.
>
>Om detta låter för udda så jämför med "dator" = något som ger värden ifrån 
>sig.
>
>Jag har dock ett alternativ: satsseparator eller bara separator.
>
>/tg
>

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.