Re: make-3.79.1 på remiss

Författare: Tomas Gradin (tg_at_df.lth.se)
Datum: 2002-07-06 00:28:19

 > > >  #: getopt.c:699
 > > >  #, c-format
 > > >  msgid "%s: option `--%s' doesn't allow an argument\n"
 > > >  G msgstr "%s: flaggan \"--%s\" tillåter inget argument\n"
 > > >  N msgstr "%s: flaggan \"--%s\" accepterar inte några argument\n"

 > I ordlistan (http://www.uddeborg.pp.se/sv/dok-6.html#ss6.2) har vi
 > "... tar inget argument". Vad tror du om det?

Jag hade hellre sagt "tar inte något argument", men det korrekta
skriftspråket verkar ju vara på utdöende så... :)

 > > > Hmm, brukar man inte kalla det "jobb" på svenska också i dessa
 > > > sammanhang?
 > > 
 > > Jag tyckte uppdrag lät bra, men vad tycker ni andra?
 > 
 > Ordet uppdrag passar i och för sig rätt bra, men eftersom man brukar
 > säga "job" på engelska så tycker jag "jobb" på svenska har den extra
 > fördelen att det ligger nära.

Jobb är inte riktig svenska utan är det inlånade engelska ordet "job",
ungefär som "webb" alltså.

Å andra sidan lånades det in redan i slutet av 1800-talet så det får väl
betraktas som etablerat vid det här laget :)

Jag sätter job = jobb och task = uppdrag så blir nog alla nöjda och glada.

Men jag blir nog tvungen att ändra enuppdragsläge till enkeljobbsläge, för
enjobbsläge ser inte riktigt klokt ut. Vad är ett "enjobb"?

Hmm, "mångjobbsläge" skulle vara kul att klämma in nånstans... Jag ändrar
denna:

#: main.c:306 main.c:311
msgid "Don't start multiple jobs unless load is below N"
msgstr "Påbörja parallella jobb endast om lasten understiger N"

till:

msgstr "Påbörja flera jobb endast om lasten understiger N"

/tg

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.