Re: make-3.79.1 på remiss

Författare: Tomas Gradin (tg_at_df.lth.se)
Datum: 2002-07-06 03:05:24

De fall där jag anser att du haft rätt (arscan.c:839 t.ex.) har jag inte
brytt mig om att ta med, för de är ju inte mycket att diskutera :)

 > > #: file.c:412
 > > #, c-format
 > > msgid "*** Deleting intermediate file `%s'"
 > > msgstr "*** Tar bort den tillfälliga filen \"%s\""
 > 
 > Kanske "mellanliggande fil" för att markera VARFÖR den är tillfällig.

Men det framgår ju inte av originaltexten heller. Å andra sidan skulle jag
kunna tänka mig något i stil med "tar bort arbetsfilen X". Vad tror du
om det? Jag frågar mig bara vad en "mellanliggande fil" är för något :)

 > > #: implicit.c:56
 > > #, c-format
 > > msgid "Looking for archive-member implicit rule for `%s'.\n"
 > > msgstr "Letar efter en arkivtillhörig implicit regel för \"%s\".\n"
 > 
 > Hellre "Letar efter en implicit arkivmedlemsregel för ..."

Koden sa så här:

 /* If this is an archive member reference, use just the
   archive member name to search for implicit rules. */

Så jag säger så här:

msgstr "Letar efter en implicit regel för arkivmedlemmen \"%s\".\n"

Helt kongruent med:

#: implicit.c:40
#, c-format
msgid "Looking for an implicit rule for `%s'.\n"
msgstr "Letar efter en implicit regel för \"%s\".\n"

Jag måste säga att ordföljden i originalet implicit.c:56 är ganska
märklig.

 > > #: job.c:1236 job.c:2226
 > > #, c-format
 > > msgid "process_easy() failed failed to launch process (e=%d)\n"
 > > msgstr "process_easy() misslyckades med processigångsättning (e=%d)\n"
 > 
 > "processigångsättning" låter väldigt konstruerat. Kanske "starta
 > process" duger?

msgstr "process_easy() misslyckades med processtart (e=%d)\n"

Så enkelt var det :)

 > > #: job.c:2255
 > > #, c-format
 > > msgid "make reaped child pid %d, still waiting for pid %d\n"
 > > msgstr "make avslutade barnet med pid %d, inväntar pid %d\n"
 > 
 > Jag har insett att du undviker att översätta "reaped" med "skörda",
 > antagligen för att det låter lite makabert. Men här får du en
 > missvisande mening med din översättning. Det låter som att make har
 > gjort någon slags aktiv åtgärd, typ att skicka en signal, för att
 > avsluta barnet. Inte bara att det passivt har inväntat att barnet
 > avslutat och sedan hämtat resultatstatus.

Ah. Men "skörda" låter även det ganska aktivt i mina öron... "Reap" och
"harvest" är ju två ord med ganska olika innebörd.

Vad sägs om:

msgstr "make fullföljde barnet med pid %d, inväntar pid %d\n"

 > Sedan kanske du kan få in ett "fortfarande" i sista delen som
 > engelskan har?

Mja. Det går för all del bra att säga "väntar fortfarande", men man kan
inte "invänta fortfarande". Att invänta något innebär att man väntar
tills detta något har inträffat, och det implicerar ju att det pågår
tills det har hänt. Därmed blir "inväntar fortfarande" en pleonasm.

Alternativen är "väntar fortfarande på" och "inväntar", och då anser jag
att det senare är betydligt smidigare.

 > > #: main.c:280
 > > msgid "Read FILE as a makefile"
 > > msgstr "Betrakta FIL som makefil"
 > 
 > Eller "Läs FIL ..."?

Det blir så här:

msgstr "Använd FIL som makefil"

 > > #, c-format
 > > msgid "find_and_set_shell path search set default_shell = %s\n"
 > > msgstr "find_and_set_shell-sökvägen gav default_shell = %s\n"
 > 
 > Det är inte "find_and_set_shell sökvägsökning gav ..."? Jag är inte
 > helt säker, jag vet inte exakt vad detta betyder.

(find_and_set_shell path)-search satte default_shell till X

Dvs. en sökning i pathen gjorde att default_shell fick värdet X. Detta får
jag till att det som fanns på sökvägen gav oss ett värde.

OK, det var inte direkt sökvägen utan något som fanns på den som gav oss
värdet, men denna indirektion (hmmm) tycker jag är underförstådd.

Sökvägen gav default_shell = X.

 > > "%sAnmäl fel till <bug-make@gnu.org>.\n"
 > > "%sSkicka synpunkter på översättningen till <sv@li.org>.\n"
 > > "\n"
 > 
 > Du har infört en extra nyrad efter "Free Software Foundation". Var
 > det meningen?

Ja, men det finns ju ingen anledning när jag tänker efter, så den tar jag
bort.

Angående "Copyright" så finns detta ord inte i svenska språket eller
i svensk lagstiftning. I originalet finns "(C)" som tvärt emot vad många
tror inte har någon som helst juridisk signifikans i USA. Detta bytte jag
ut mot ©, som däremot har samma juridiska innebörd som "copyright", så
summan av kardemumman blir att det fortfarande fungerar i USA samtidigt
som det svenska begreppet kom med!

 > > #: read.c:343
 > > msgid " (no ~ expansion)"
 > > msgstr " (ingen ~-utvidgning)"
 > 
 > Jag vill ha "ingen ~-expansion". Jag tycker det låter ok att säga att
 > man expanderar ~, men inte att man utvidgar det. Håller du med?

Nej :-)

EXPANSION s.
BETYDELSE: utvidgning, utvidgande

Som du ser i SAOB är de äkta synonymer. Men jag anser att utvidgning
är att föredra eftersom det är ett riktigt svenskt ord.

Jag ser ingen anledning att använda utländska ord när det finns bra
svenska motsvarigheter, och det här är ett bra exempel.

 > > #: read.c:1644 read.c:1744
 > > #, c-format
 > > msgid "target file `%s' has both : and :: entries"
 > > msgstr "målfilen \"%s\" har både : och ::"
 > 
 > "Entries" kan väl översättas med "poster" t.ex?

Ja, men då får det bli:

msgstr "målfilen \"%s\" har både poster med : och ::"

Detta blir tyvärr lite klumpigt, och jag tycker att innebörden framgick
ändå.

 > > #: remake.c:364
 > > #, c-format
 > > msgid "File `%s' was considered already.\n"
 > > msgstr "Filen \"%s\" har redan beaktats.\n"
 > 
 > Tidigare översatte du "consider" med "begrunda". Det är samma slags
 > "consider" i båda fallen, så du bör kanske översätta konsekvent.

#: remake.c:353
#, c-format
msgid "Considering target file `%s'.\n"
msgstr "Begrundar målfilen \"%s\".\n"

Det finns två betydelser av "consider": överväga resp. ta hänsyn till.

I 353 har filen ännu inte byggts om, medan i 364 har filen inte bara
begrundats utan också vid behov byggts om, dvs. make har verkligen sett
till att den är färsk (och inte bara funderat över huruvida den är det),
och det var denna skillnad jag lyckades läsa in i originaltexterna.

 - You have to consider going outside.
 - Then I'll have to consider the weather.

Man överväger ju inte vädret. Men jag vet inte :-)

 > > #: remake.c:979
 > > #, c-format
 > > msgid "%sNo rule to make target `%s', needed by `%s'%s"
 > > msgstr "%sIngen regel för att skapa målet \"%s\", behövs för \"%s\"%s"
 > 
 > Snarare "behövs av" kanske?

"Målet behövs av X" tycker jag låter konstigt. Vad sägs om "målet
behövs till X"?

 > > #. "I/O pending" has also been suggested. A disadvantage is
 > > #. that signal only happens when the process has
 > > #. asked for it, not everytime I/O is pending. Another disadvantage
 > > #. is the confusion from giving it a different name than under Unix.
 > > #: signame.c:215 signame.c:224
 > > msgid "I/O possible"
 > > msgstr "I/O-tillfälle"
 > 
 > I ordlistan har vi "I/O möjligt".

Den här funderade jag över länge.

SIGIO, som är den signal som avses, sänds inte när I/O är möjligt, utan
när:

1. en uppkopplingsbegäran tas emot (dvs. en accept skulle lyckas)
2. en nedkopplingsbegäran har inletts (av endera sidan)
3. en nedkopplingsbegäran har fullföljts
4. halva uppkopplingen har stängts
5. data har tagits emot på en socket
6. data har sänts från en socket
7. ett asynkront fel har inträffat på en UDP- eller TCP-socket

Men SIGIO sänds dessutom endast när processen har begärt att få denna
signal.

Vid t.ex. #3 är "I/O möjligt" direkt felaktigt. Vid #6 och #7 är
"I/O möjligt" vilseledande. Denna översättning passar egentligen bara
för situationerna #1 och #5. Originalets "I/O possible" är lika dåligt!

I kommentaren till originalet finns "I/O pending" med som alternativ,
och det tycker jag är bättre. Problemet med den är som de själva säger
att signalen inte sänds varje gång I/O är "pending", utan bara ibland
(= på begäran). Dessutom passar "I/O pending" inte heller till #6 eller #7.

Med allt detta i beaktande tycker jag att "I/O-tillfälle" passar perfekt.

Tillfälle är ju tvetydigt, det kan betyda både "nu hände det något" och
"nu kan det hända något"/"nu är det läge".

Jag tycker alltså, helt fräckt, att min översättning är betydligt bättre
än originalet :-)

 > > #: remote-cstms.c:127
 > > #, c-format
 > > msgid "Customs won't export: %s\n"
 > > msgstr "\"Customs\" kommer inte att exportera %s\n"
 > 
 > Vet du vad "Customs" är?

Nja, inte riktigt. Jag tolkar det som egennamn:

GNU make can utilize the Customs library, distributed with Pmake, to
provide builds distributed across multiple hosts.
...
Once you've installed Customs, you can build GNU make to use it. When
configuring GNU make, merely use the ``--with-customs=DIR'' option.

Någon som vet?

/tg

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.