Re: make-3.79.1 på remiss

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-07-05 18:25:43

Tomas Gradin writes:
> >  #: getopt.c:699
> >  #, c-format
> >  msgid "%s: option `--%s' doesn't allow an argument\n"
> >  G msgstr "%s: flaggan \"--%s\" tillåter inget argument\n"
> >  N msgstr "%s: flaggan \"--%s\" accepterar inte några argument\n"
> 
> > Jag tror vi har en standardöversättning på detta som är mer i stil med
> > vad jag skrev.
> 
> I så fall får det bli:
> 
> msgstr "%s: flaggan \"--%s\" tillåter inte något argument\n"
> 
> Jag tycker precedensen (hehe) blir lite konstig, jag tolkar det intuitivt så
> här:
> 
> X tillåter (inget argument) = X accepterar att inget argument anges!
> X (tillåter inte) något argument = X accepterar inte att ett argument anges!
> 
> "Inget" ser jag som en bestämning till det som står efter, medan "inte" 
> rimligtvis hör ihop med verbet.
> 
> Jag tror Wellander håller med mig, men jag ska kolla för säkerhets skull.
> Återkommer!

I ordlistan (http://www.uddeborg.pp.se/sv/dok-6.html#ss6.2) har vi
"... tar inget argument". Vad tror du om det?

> >  #: job.c:453
> >  msgid "*** Waiting for unfinished jobs...."
> >  G msgstr "*** Väntar på oavslutade jobb..."
> >  N msgstr "*** Inväntar oavslutade uppdrag...."
> 
> > Hmm, brukar man inte kalla det "jobb" på svenska också i dessa
> > sammanhang?
> 
> Jag tyckte uppdrag lät bra, men vad tycker ni andra?

Ordet uppdrag passar i och för sig rätt bra, men eftersom man brukar
säga "job" på engelska så tycker jag "jobb" på svenska har den extra
fördelen att det ligger nära.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.