Re: make-3.79.1 på remiss

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-07-05 18:25:34

Christian Rose writes:
>   #: signame.c:108
>   msgid "Hangup"
> G msgstr "Lägg på"
> N msgstr "Avringd"
>   
>   #: signame.c:111
>   msgid "Interrupt"
> G msgstr "Avbryt"
> N msgstr "Avbrott"
>   
>   #: signame.c:114
>   msgid "Quit"
> G msgstr "Avsluta"
> N msgstr "Avslutad"
> 
> Är signalerna inte åtgärder? I så fall tycker jag mina förslag är bättre.

I de flesta fall, inklusive detta, ser man det från mottagaren, och då
är signaler HÄNDELSER snarare än ÅTGÄRDER.  Och då är dina inte så
bra.  Se i övrigt http://www.uddeborg.pp.se/sv/dok-6.html#ss6.5 

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.