Re: rhn_register

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-05-05 21:17:59

 • Nästa brev: Christian Rose: "Re: redhat-config-network igen"
  > > > #: ../tui.py:699
  > > > msgid "You may deselect individual packages by unchecking them below."
  > > > msgstr "Du kan avmarkera enstaka paket genom att avmarkera dem nedan."
  > > 
  > > Du har översatt både "deselect" och "uncheck" med "avmarkera". Det
  > > blir lite förvirrat.
  > 
  > Ja, gjorde det eftersom jag inte kom på något bättre. Har du något
  > förslag?
  
  Kanske: Du kan välja bort enskilda paket genom att avmarkera dem nedan.
  

  Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.