Re: rhn_register

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-05-05 16:02:19

 • Nästa brev: Christian Rose: "Re: dateconfig igen"
  fre 2002-05-03 klockan 00.12 skrev Göran Uddeborg:
  > > #: gui.gladestrings:8
  > > msgid "Register with Red Hat Network"
  > > msgstr "Registrera i Red Hat Network"
  > 
  > > #: gui.gladestrings:16
  > > msgid ""
  > > "Are you already registered with redhat.com?\n"
  > > "Yes: Enter your current user name and password below.\n"
  > > "No: Choose a new user name and password and enter it below."
  > > msgstr ""
  > > "Är du redan registrerad på redhat.com?\n"
  > > "Ja: Ange ditt nuvarande användarnamn och lösenord nedan.\n"
  > > "Nej: Välj ett nytt användarnamn och lösenord och ange det nedan."
  > 
  > Första gången skriver du "registrera i", andra gongen "registrerad
  > på". Jag skulle vilja haft "registrerad hos" båda gångerna, men
  > tycker det bör vara konsekvent.
  
  Jag ändrar till "registrerad hos" överallt. Tack.
  
  
  > > #: gui.gladestrings:19
  > > msgid ""
  > > "An optional email address for software notification and other information "
  > > "from Red Hat."
  > > msgstr ""
  > > "En valfri e-postadress för programvarunotifiering och annan information från "
  > > "Red Hat."
  > 
  > "Valfri" blir lite lustigt här. Det låter som man får fylla i vilken
  > adress man vill. :-) De menar nog snarare "frivillig".
  
  Ja. Tackar!
  
  
  > > "California\n"
  > > "California\n"
  > 
  > Brukar man väl skriva "Kalifornien" på svenska. Är det här strängar
  > som kan översättas, eller är det fasta värden i en meny? Får du lov
  > att sortera om dem i bokstavsordning igen?
  
  Jag tror det är en bugg, det här verkar inte vara översatt i
  gränssnittet fast det finns i po-filen. Jag har rapporterat nu. Men
  "Kalifornien" ska det såklart vara.
  
  
  > > "Northwest Territory\n"
  > > "Northwest Territory\n"
  > 
  > Det trodde jag också hade ett svenskt namn. (Det uppenbara:
  > nordvästterritorierna.)
  
  Ändrat.
  
  
  > > "British Indian Ocean Territory\n"
  > > "Brittiskt territorium u Indiska Oceanen\n"
  > 
  > "u"?
  
  s/ u / i / :)
  
  Fixat.
  
  
  > > "Jordan\n"
  > > "Jordan\n"
  > 
  > Jordanien
  
  Mmm.
  
  
  > > "Kyrgyzstan\n"
  > > "Kyrgyzstan\n"
  > 
  > Kirgisistan
  
  Japp.
  
  
  > > "Papua New Guinea\n"
  > > "Papua New Guinea\n"
  > 
  > "Nya" brukar man skriva på svenska.
  
  Jo.
  
  
  > > "Russian Federation\n"
  > > "Ryska Federationen\n"
  > 
  > Eller snarare bara "Ryssland"
  
  Visst.
  
  
  > > "Saint Helena\n"
  > > "Saint Kitts and Nevis\n"
  > > "Saint Lucia\n"
  > > "Saint Pierre and Miquelon  \n"
  > > "Saint Vincent and the Grenadines\n"
  > 
  > > "Saint Helena\n"
  > > "Saint Kitts och Nevis\n"
  > > "Saint Lucia\n"
  > > "Saint Pierre and Miquelon  \n"
  > > "Saint Vincent och Grenadinerna\n"
  > 
  > Brukar man inte skriva "Sankta" på svenska? Normalt förkortat "St".
  
  Ändrat överallt.
  
  
  > > "Seychelles\n"
  > > "Seychelles\n"
  > 
  > Seychellerna
  
  Ja.
  
  
  > > #: gui.gladestrings:360
  > > msgid ""
  > > "Ms.\n"
  > > "Fru\n"
  > 
  > Det där är väl en sådan där förkortning som kvinnor använder när de
  > inte vill tala om ifall de är gifta eller inte. Man kanske skulle
  > kunna konstruera "Fr" på motsvarande sätt på svenska.
  
  Okej. Ändrat till "Fr".
  
  
  > > #: ../rhnreg_ks.py:34
  > > msgid "-h, --help           - this help "
  > > msgstr "-h, --help           - denna hjAälptext "
  > 
  > Ett "A" som inte skulle varit där.
  
  Hoppsan.
  
  
  > > #: ../tui.py:699
  > > msgid "You may deselect individual packages by unchecking them below."
  > > msgstr "Du kan avmarkera enstaka paket genom att avmarkera dem nedan."
  > 
  > Du har översatt både "deselect" och "uncheck" med "avmarkera". Det
  > blir lite förvirrat.
  
  Ja, gjorde det eftersom jag inte kom på något bättre. Har du något
  förslag?
  
  
  > > #: ../tui.py:931
  > > msgid "Red Hat Network Registration (c) 2000-2001 Red Hat, Inc."
  > > msgstr "Red Hat Network Registrering A© 2000-2001 Red Hat, Inc."
  > 
  > Ett extra "A" igen.
  
  Redan fixat.
  
  
  > > #: ../gui.py:241
  > > msgid "All information is optional."
  > > msgstr "All information är valfri."
  > 
  > Här stämmer nog återigen "frivillig" bättre.
  
  Ändrat. Tack.
  
  
  > > #: ../tui.py:804
  > > msgid ""
  > > "You have successfully registered this System Profile on Red Hat Network.\n"
  > > "\n"
  > > "Please visit http://www.redhat.com/network to login and access your Red Hat "
  > > "Network benefits.\n"
  > > "\n"
  > > "To upgrade your system with the latest product updates, bug fixes and "
  > > "security enhancements, run up2date at the command line, or choose \"Update "
  > > "Agent\"from the panel."
  > > msgstr ""
  > > "Du har lyckats registrera denna systemprofil på Red Hat Network.\n"
  > > "\n"
  > > "Besök http://www.redhat.com/network för att logga in och komma åt de\n"
  > > "fördelar som Red Hat Network ger dig.\n"
  > > "\n"
  > > "Kör up2date på kommandoraden eller välj \"Uppdateringsagent\" i panelen\n"
  > > "för att uppdatera ditt system med de senaste produktupdateringarna."
  > 
  > "bug fixes and security enhancements" försvann.
  
  Fixat. Fixade även "updateringarna".
  
  Tack för granskningen. Ny fil finns på
  http://www.menthos.com/po/redhat/rhn_register.sv.po.
  
  
  Christian
  

  Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.