Re: redhat-config-network igen

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-05-05 21:07:07

 • Nästa brev: Göran Uddeborg: "Re: rhn_register"
  Christian Rose writes:
  > Ändrat till:
  > "terminaladapter (TA) installeras för att terminera ISDN-anslutningen från "
  > "din ISP. Denna typ av anslutning är vanlig i Europa och åtskilliga andra "
  > "tekniskt avancerade regioner. Det finns, men är dock ovanligt, i Sverige. "
  > "Hastigheter är mellan 64 kb/s och 128 kb/s."
  
  Är det ovanligt här? Jag vet en hel del som har det, även om de
  brukar byta till ADSL eller något sådant när chansen öppnar sig. Jag
  föreslår något mer i stil med
  
   Denna typ av anslutning är vanlig i Sverige och övriga Europa och
   finns även inom andra regioner. Hastigheter är mellan 64 kb/s och
   128 kb/s.
  
  > > Motringning heter det väl?
  > 
  > Huh?
  > Detta har diskuterats tidigare på listan, och både "tillbakaringning"
  > och "motringning" fungerar, men "tillbakaringning" är enligt Gudmund det
  > som används inom telekom. Se bifogat brev.
  
  Man glömmer så snabbt när man blir så gammal som jag. (Men jag kände
  igen brevet när jag såg det! :-)
  

  Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.