Re: dateconfig igen

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-05-05 16:22:45

 • Nästa brev: Christian Rose: "Re: authconfig återigen"
  fre 2002-05-03 klockan 10.58 skrev Fredrik Wendt:
  > > #: ../timezone_gui.py:116
  > >N msgid "System clock uses UTC"
  > >N msgstr "Systemklockan använder UTC"
  >
  > Det känns som att "använder" är fel ord om vilken tid en klocka visar. 
  > "Min klocka går efter Londontid" känns mer rätt, således föreslår jag 
  > "Systemklockan går efter universaltid (UTC)".
  
  Jag förstår inte varför "använder" är fel. "Klockan visar universaltid",
  "systemet använder universaltid", "systemklockan använder universaltid".
  Eller menar du att just eftersom efterledet är "klockan" är "går efter"
  bättre?
  
  
  > > #: ../date_gui.py:91
  > > #: ../date_gui.py:131
  > > msgid "Network Time Protocol"
  > >G msgstr "Network Time Protocol"
  > >N msgstr "Nätverkstidsprotokoll (NTP)"
  > > 
  > >...
  > >
  > >#: ../date_gui.py:136
  > >msgid ""
  > >"Your computer can synchronize its clock with a remote time server using the "
  > >"Network Time Protocol daemon."
  > >msgstr ""
  > >"Din dator kan synkronisera sin klocka med en fjärrtidsserver genom att "
  > >"använda NTP-demonen (Network Time Protocol)."
  >
  > Kanske "(NätverksTidsProtokoll)" eller alla gemener? (Kanske något 
  > inkonsekvent översättning.)
  
  Jag ändrar (till nätverkstidsprotokoll).
  
  
  > >#: ../timezone_gui.py:116
  > >msgid "System clock uses UTC"
  > >msgstr "Systemklockan använder UTC"
  >
  > Som ovan.
  
  Se ovan.
  
  
  > >#: ../date_gui.py:146
  > >msgid "Enable Network Time Protocol"
  > >msgstr "Använd NTP"
  >
  > Kanske "Använd nätverkstidsprotokoll".
  > 
  > Det var allt.
  
  Jag ändrar.
  
  Tack för kommentarerna. Ny fil finns på
  http://www.menthos.com/po/redhat/dateconfig.sv.po.
  
  
  Christian
  

  Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.