Re: authconfig återigen

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-05-05 16:50:36

 • Nästa brev: Translation Project Robot: "util-linux-2.11q (100%, 0 untranslated)"
  fre 2002-05-03 klockan 11.45 skrev Fredrik Wendt:
  > > #: authinfo.h:58
  > > #, c-format
  > >N msgid ""
  > >N "The %s file was not found, but it is required for %s support to work "
  > >N "properly. Install the %s package, which provides this file."
  > >N msgstr ""
  > >N "Filen %s hittades inte, men den krävs för att stöd för %s ska fungera "
  > >N "korrekt. Installera paketet %s som tillhandahåller denna fil."
  >
  > Kan det bli fel här? "The [caching|index] file was not found, bit it is 
  > required..."
  > Det kanske skulle vara "%s-filen hittades inte, ..."
  
  Hur menar du? Om det som hamnar i %s är ett literalt filnamn är "Filen
  %s ..." korrekt. Om det inte är det utan något som beskriver dess
  funktion är orginalet fel och ska ersättas med två meddelanden med "The
  caching file..." respektive "The index file...", eftersom det då ska
  översättas.
  Om du kan förklara hur det förhåller sig för mig kan jag felrapportera
  om det behövs.
  
  
  > >#: authconfig.c:791
  > >msgid "default NIS server\n"
  > >msgstr "standard-NIS-server\n"
  > >...
  > >#: authconfig.c:806
  > >msgid "default LDAP server"
  > >msgstr "standardserver för LDAP"
  > >...
  > >#: authconfig.c:815
  > >msgid "default kerberos KDC"
  > >msgstr "standard-KDC för kerberos"
  >
  > Föreslår "standardserver för NIS\n" (överst).
  
  Ändrat. Tack!
  
  
  > >#: authconfig.c:819
  > >msgid "default kerberos realm\n"
  > >msgstr "standard-realm för kerberos\n"
  >
  > Jag hade gärna sett ett svenskt ord för realm (på alla ställen), men jag 
  > har svårt att komma på något bra. Rike, region, landskap, territorium... 
  > Du kanske kom på bättre, fast inte - i ditt tycke - tillräckligt bra 
  > förslag?
  
  Detta har diskuterats på listan tidigare. En utomstående svensk expert
  på kerberos kontaktades också då, och han menade att det enda uttryck
  som han kände till som användes var "realm".
  Har du något förslag? I vilket fall som helst är jag tveksam till att gå
  i spetsen för att hitta på ett annat uttryck för något där ingen
  vedertagen svensk översättning finns.
  
  
  > >#: authconfig.c:1068
  > >#, c-format
  > >msgid "%s: critical error recording caching setting"
  > >msgstr "%s: kritiskt fel vid läsning av mellanlagringsinställning"
  >
  > Här är mellanlagring inte omskrivet till cachning (vilket verkar 
  > genomförts i övrigt).
  
  Oj. Fixat.
  
  
  > "recording" tycker jag marginellt bättre översätts med "registrering". 
  > Mest pga jag hade tolkat läsning som att den "read" något. Kanske är jag 
  > som är primitiv?
  
  Jag ändrar. Tack.
  
  
  > >#~ msgid ""
  > >#~ "Kerberos is a trusted third-party authentication system which is commonly "
  > >#~ "used in medium to large networks."
  > >#~ msgstr ""
  > >#~ "Kerberos är autentiseringssystem för betrodda tredjeparter som vanligen "
  > >#~ "används i mellanstora till stora nätverk."
  >
  > Visserligen en fuzzy-markerad översättning, men jag tycker att "trusted" 
  > skall översättas med pålitliga eller tillförlitliga. Betrodd känns mer 
  > som att man tror på vad någon säger, vilket skulle kunna vara lögn. 
  
  Men är det inte precis det som avses? Att jag anger någon som "trusted"
  innebär ju att jag tror på denne, men denne behöver ju faktiskt inte
  tala sanning...
  
  
  > Kanske även anförtrodda.
  
  Om jag ändrar denna måste jag även ändra en del andra översättningar.
  Jag ser därför gärna mer diskussion kring detta. Vad tycker andra?
  
  
  > >#~ msgid ""
  > >#~ "SMB authentication verifies user passwords by attempting to connect to a "
  > >#~ "server which uses the SMB (system message block) protocol suite."
  > >#~ msgstr ""
  > >#~ "SMB-autentisering verifierar användarlösenord genom att försöka ansluta "
  > >#~ "till en server som använder protokollsamlingen SMB (System Message Block)."
  >
  > Jag hade föredragit "protokolluppsättning" istället för samling (vilket 
  > jag ser mer som översättning till "collection").
  
  Bra förslag. Du ska ha tack för synpunkterna. Ny fil finns på
  http://www.menthos.com/po/redhat/authconfig.sv.po.
  
  
  Christian
  

  Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.