Re: dateconfig igen

Författare: Fredrik Wendt (fredrik.wendt_at_trycktilltusen.se)
Datum: 2002-05-03 10:58:01

 • Nästa brev: Fredrik Wendt: "Re: authconfig återigen"
  Christian, jag har egentligen bara en sak jag opponerar mig mot, och det 
  är den första kommentaren. Det andra är små svaga tankar :)
  
  > #: ../timezone_gui.py:116
  >N msgid "System clock uses UTC"
  >N msgstr "Systemklockan använder UTC"
  > 
  >
  Det känns som att "använder" är fel ord om vilken tid en klocka visar. 
  "Min klocka går efter Londontid" känns mer rätt, således föreslår jag 
  "Systemklockan går efter universaltid (UTC)".
  
  > #: ../date_gui.py:91
  > 
  > #: ../date_gui.py:131
  > msgid "Network Time Protocol"
  >G msgstr "Network Time Protocol"
  >N msgstr "Nätverkstidsprotokoll (NTP)"
  > 
  >
  >...
  >
  >#: ../date_gui.py:136
  >msgid ""
  >"Your computer can synchronize its clock with a remote time server using the "
  >"Network Time Protocol daemon."
  >msgstr ""
  >"Din dator kan synkronisera sin klocka med en fjärrtidsserver genom att "
  >"använda NTP-demonen (Network Time Protocol)."
  > 
  >
  Kanske "(NätverksTidsProtokoll)" eller alla gemener? (Kanske något 
  inkonsekvent översättning.)
  
  >#: ../timezone_gui.py:116
  >msgid "System clock uses UTC"
  >msgstr "Systemklockan använder UTC"
  > 
  >
  Som ovan.
  
  >#: ../date_gui.py:146
  >msgid "Enable Network Time Protocol"
  >msgstr "Använd NTP"
  > 
  >
  Kanske "Använd nätverkstidsprotokoll".
  
  Det var allt.
  
  /
    Fredrik
  

  Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.