Re: textutils-kommentarer

From: Tomas Gradin (tg_at_bosun.bm.lu.se)
Date: 1997-04-02 19:28:10

>> > >>PA> "  -d   samma som -t u2, välj osignerade decimala korta\n"
>> > 
>> > >>Vad säger ni andra?  "Teckenlösa", "osignerade" eller något bättre?
>> > >
>> > >Jag röstar för "utan tecken".
>> > 
>> > Jag föreslår "korta heltal utan tecken", eller om det ska vara med 
>> > decimal "korta decimaltal utan tecken".

>Nu slänger jag mig in i debatten, utan att ha följt varje brev, är ja
>rädd, så ursäkta om detta kommit upp.
>"decimal number" betyder väl "decimalt tal" (vilket är ett tal i basen
>tio). Ett "decimaltal" tolkar jag som ett reellt tal med decimaldel
>(3.14...). D.v.s "korta decimala tal utan tecken" borde det väl bli?

Just vad jag hade på känn :) Det ska förstås vara "korta heltal utan tecken". 
Att ett tal är decimalt är s.a.s. default.

/tg

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.