Re: textutils-kommentarer

From: Peter Nilsson (peternil_at_pnidv96.univ.hv.se)
Date: 1997-04-02 19:52:15

On Wed, 2 Apr 1997, Tomas Gradin wrote:

> >> > Jag föreslår "korta heltal utan tecken", eller om det ska vara med 
> >> > decimal "korta decimaltal utan tecken".
> 
> >Nu slänger jag mig in i debatten, utan att ha följt varje brev, är ja
> >rädd, så ursäkta om detta kommit upp.
> >"decimal number" betyder väl "decimalt tal" (vilket är ett tal i basen
> >tio). Ett "decimaltal" tolkar jag som ett reellt tal med decimaldel
> >(3.14...). D.v.s "korta decimala tal utan tecken" borde det väl bli?
> 
> Just vad jag hade på känn :) Det ska förstås vara "korta heltal utan tecken". 
> Att ett tal är decimalt är s.a.s. default.
> 
Där håller jag inte med dig. Såhär är det, och detta är den absoluta
sanningen:-)
Man måste översätta "decimal" med "decimalt" i detta fall. Som bekant är
decimal representation för ett heltal det vanliga för oss dödliga, men
knappast för de avstängbara:-) "short decimal unsigned integer" måste
således översättas med "kort decimalt heltal utan tecken". Här tror jag
man måste vara exakt.

Detta är bara min åsikt, och jag lovar att inte tjafsa mer nu:-)

Hej!


--
HaDe/P

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.