Re: textutils-kommentarer

From: Göran Uddeborg (göran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 1997-04-02 22:16:29

Jag var lite snabb med mina förra brev, jag hade inte läst in hela
debatten.

Tomas Gradin tryckte slumpvis på knapparna och fick fram:
> Just vad jag hade på känn :) Det ska förstås vara "korta heltal utan tecken". 
> Att ett tal är decimalt är s.a.s. default.

Men de här meddelandena kommer från "od", och det står för "octal
dump".  Skönsfallet är oktal presentation av talet.

När jag kör "od" tänker jag så här: Jag skall tolka filen som en mängd
av tal.  Antingen 2-byte-tal (short) eller 4-byte-tal (long).  När jag
så valt storlek kan jag välja vad jag skall anse att dessa enheter
representerar.  Två byte kan antingen representera ett naturligt tal i
intervallet [0,65535], eller ett heltal i intervallet [-32768,32767].
(Noll är visst ett naturligt tal, någon påstod motsatsen tidigare.)
Så långt har jag bara talat om tal i rent matematisk mening.  Men nu
väljer jag slutligen om jag vill att de skall presenteras oktalt,
decimalt, eller hexadecimalt.

Så därför vore det för mig naturligt med

	korta utan tecken decimalt

Nu skall jag försöka att inte säga mer i den här debatten.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.