Re: textutils-kommentarer

From: Peter Nilsson (peternil_at_pnidv96.univ.hv.se)
Date: 1997-04-02 18:17:41

On Wed, 2 Apr 1997, Peter Antman wrote:

> > >>PA> "  -d   samma som -t u2, välj osignerade decimala korta\n"
> > 
> > >>Vad säger ni andra?  "Teckenlösa", "osignerade" eller något bättre?
> > >
> > >Jag röstar för "utan tecken".
> > 
> > Jag föreslår "korta heltal utan tecken", eller om det ska vara med 
> > decimal "korta decimaltal utan tecken".
> 
Nu slänger jag mig in i debatten, utan att ha följt varje brev, är ja
rädd, så ursäkta om detta kommit upp.
"decimal number" betyder väl "decimalt tal" (vilket är ett tal i basen
tio). Ett "decimaltal" tolkar jag som ett reellt tal med decimaldel
(3.14...). D.v.s "korta decimala tal utan tecken" borde det väl bli?

Med Vänliga
/Peter

--
HaDe/P

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.