Re: Ny Wdiff, 0.5.2

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1997-04-01 18:54:02

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  Thomas Olsson <CID95THO@lustudat.student.lu.se>
   Subject: Re: Ny Wdiff, 0.5.2 
   Date:   Tue, 01 Apr 1997 18:54:02 +0200
   ------

Hej!

> > N " -v, --verbose      report progress of operations on stderr\n"
> > N " -v, --verbose      skriv progress till standard error\n"
>
> "progress" är väl inte svenska. Är det här frågan om rapporter
> allteftersom uppgiften utförs? I så fall skulle man kanske kunna
> översätta med
> 
>	rapportera utförda åtgärder till standard error(?)
>
> "standard error" förresten. Det låter inte heller speciellt bra. Jag
> ser till min förvåning att vi inte fått med det i ordlistan ännu.
> "Standard fel" kanske?

Jag håller med Göran!

> #: src/mdiff.c:691
> #, c-format
> N msgid "Work summary: %d clusters, %d members, %d duplicate lines\n"
> N msgstr "Arbetsöversikt: %d grupper, %d medlemmar, %d duplicerade rader\n"

> #: src/mdiff.c:666
> #, c-format
> N msgid "Read summary: %d files, %d lines\n"
> N msgstr "Läsöversikt: %d filer, %d rader\n"

Vad är det för fel på "summering"? Jag tycker det låter mycket bättre!

> #: src/unify.c:142
> #, c-format
> N msgid "Could not find a name for the diff at line %ld"
> N msgstr "Kan inte hitta namnet för skillnaden på rad %ld"

Står det inte "Kunde inte hitta ett namn till skillnaden på rad %ld"? Man försöker väl namnge skillnaden, inte hitta namnet på en redan existerande skillnad.

/Thomas

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.