Re: Ny Wdiff, 0.5.2

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1997-04-01 18:52:50

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  David <cl2david@cling.gu.se>
   Subject: Re: Ny Wdiff, 0.5.2
   Date:   Tue, 1 Apr 1997 18:52:50 +0200
   ------

Bara ett par kommentarer. Jag har inte läst igenom all den gamla
texten utan bara den nya.

#: src/mdiff.c:649
N msgid ""
N "\n"
N "Written by Franc,ois Pinard <pinard@iro.umontreal.ca>.\n"
N msgstr "\nFörfattad av François Pinard <pinard@iro.umontreal.ca>.\n"

Jag tycker att "författad" känns fel när det gäller program. Jag
skriver, skapar, designar och implementerar program, men jag författar
dem aldrig. Men det är svårt att hitta ett generellt ord.

N " -p, --printer       overstrike as for printers\n"
N " -p, --printer       dubbelskrift som för skrivare\n"

Är du säker på detta? Overstrike betyder ju ofta att man skriver
minustecken över hela texten. Jag har aldrig förstått varför, men det
är ganska populärt.

/David

-- 
David, datorligist               cl2david@cling.gu.se
Computational Linguistics student & Consultant Systems Administrator
Ask for PGP public key, or check  http://www.cling.gu.se/~cl2david/
Do good --- be good --- feel good.            Carpe diem!

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.