Ny gettext, 0.10.27

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1997-04-01 16:12:26

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  "Göran Uddeborg" <göran@uddeborg.pp.se>
   Subject: Ny gettext, 0.10.27
   Date:   Tue, 1 Apr 1997 16:12:26 +0200 (MET)
   ------

>   Sender:  "Jan D." <jan.djarv@mbox200.swipnet.se>
> 
> N " -E, --escape          use C escapes in output, no extended chars\n"
> N " -E, --escape         använd C-kontrollsekvenser i resultatet, inga\n"
> N "                ovanliga kontrollsekvenser.\n"

Jag förmodar att du kollat att "extended chars" kan översättas med
"ovanliga kontrollsekvenser" i det här fallet? Det är ju inte direkt
en ordagrann översättning.

> N "By using the --more-than option, greater commonality may be requested\n"
> N "before messages are printed. Conversely, the --less-than option may be\n"

> N "Genom att använda --more-than kan man begära att meddelanden är\n"
> N "gemensamma i flera filer före de skrivs ut. På motsvarande sätt\n"

"Gemensamma i flera filer" låter lite konstigt, och ännu konstigare
blir det i "färre än"-fallet. Kan du inte helt enkelt skriva
"förekommer" istället för "är gemensamma"?

> N "PO file to define them. File positions from all PO files will be\n"
> N "preserved. The results are written to stdout unless an output file is\n"
> N "specified.\n"

> N "endast från den första PO-filen som definierar dem. Filpositioner från\n"
> N "alla filer bevaras.\n"
> N "Resultatet skrivs till standard ut om ingen resultatfil anges.\n"

Du börjar sista meningen på en ny rad, vilket blir lite av nytt
stycke. Varför det?

> N " -L, --language=NAME      recognise the specified language (C, C++, PO),\n"
> N "                 otherwise is guessed from file extension\n"
> N " -L, --language=SPRÅK      känn igen angivet SPRÅK (C, C++, PO)\n"

Du har inte fått med informationen om suffix i din översättning.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.