Re: Ny gettext, 0.10.27

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1997-04-01 18:53:53

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  Thomas Olsson <CID95THO@lustudat.student.lu.se>
   Subject: Re: Ny gettext, 0.10.27 
   Date:   Tue, 01 Apr 1997 18:53:53 +0200
   ------

Hej.

> #: src/msgcomm.c:358
> #, c-format
> N msgid "impossible selection criteria specified (%d < n < %d)"
> N msgstr "omöjligt urvalskriteria givet (%d < n < %d)"

"kriterium" låter kanske lite bättre.

> #: src/msgfmt.c:664
> #, c-format
> N msgid "%s: warning: source file contains fuzzy translation"
> N msgstr "%s: varning: källfilen innehåller inexakta översättningar"

"oklar" eller "luddig" istället för "inexakt". (Förkortas inte "istället för" med "isf", eller "is.f." om man vill ha med punker, inte "i.st.f." Själv skirver jag alltid "isf")

> #: src/xgettext.c:499
> #, c-format
> N msgid "warning: file `%s' extension `%s' is unknown; will try C"
> N msgstr "varning: filtyp för \"%s\" med suffix \"%s\" är okänd, försöker med C"

Skippa "för" och så ska det vara semikolon, inte komma, innan "försöker".

> #: src/xgettext.c:567
> #, no-wrap
> N msgid ""
> N " -n, --add-location       generate '#: filename:line' lines (default)\n"
> N "   --omit-header       don't write header with `msgid \"\"' entry\n"
> N " -o, --output=FILE       write output to specified file\n"
> N " -p, --output-dir=DIR      output files will be placed in directory DIR\n"
> N " -s, --sort-output       generate sorted output and remove duplicates\n"
> N "   --strict          write out strict Uniforum conforming .po file\n"
> N " -T, --trigraphs        understand ANSI C trigraphs for input\n"
> N " -V, --version         output version information and exit\n"
> N " -w, --width=NUMBER       set output page width\n"
> N " -x, --exclude-file=FILE    entries from FILE are not extracted\n"
> N "\n"
> N "If INPUTFILE is -, standard input is read.\n"
> N msgstr ""
> N " -n, --add-location       skriv ut raderna \"#: filnamn:rad\"\n"
> N "                 (normalvärde)\n"

Du har innan använt "normalläge"

/Thomas

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.