Re: libc, del 3

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1997-01-01 20:19:07

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  "Jan D." <jan.djarv@mbox200.swipnet.se>
   Subject: Re: libc, del 3
   Date:   Wed, 1 Jan 1997 20:19:07 +0100 (MET)
   ------

> Gott Nytt År allihopa!

Och god fortsättning!

> #: locale/programs/ld-ctype.c:265
> #, c-format
> msgid "character %s'%s' in class `%s' must be in class `%s'"
> msgstr "tecken %s\"%s\" i klass \"%s\" måste vara i klass \"%s\""
> 
> #: locale/programs/ld-ctype.c:289
> #, c-format
> msgid "character %s'%s' in class `%s' must not be in class `%s'"
> msgstr "tecken %s\"%s\" i klass \"%s\" kan inte vara i klass \"%s\""
> 
> #: locale/programs/ld-ctype.c:310
> msgid "character <SP> not defined in character map"
> msgstr "tecken <SP> inte definierat i teckenuppsättning"
> 
> Usch, det skär sig i örat om det inte står "tecknet".

OK. Ändrat.

> #: locale/programs/ld-time.c:164
> #, c-format
> msgid ""
> "direction flag in string %d in `era' field in category `%s' is not a single "
> "character"
> msgstr ""
> "riktningsflagga i sträng %d i \"era\"-fält i kategori \"%s\" är inte ett "
> "tecken"
> 
> Här borde man skriva "ett enstaka tecken" för att det ska bli begriptligt.

OK, det hade jag gjort i tidigare meddelanden.

> #: sunrpc/svc_udp.c:348
> msgid "enablecache: cache already enabled"
> msgstr "enablecache: cache redan påslagen"
> 
> Heter det verkligen "cache" på svenska? Man brukar väl säga så, men jag ville
> bara kolla om någon annan känner till ett annat ord.

Jag vet ingen bra översättning. Någon?

> #: locale/programs/ld-collate.c:1412
> msgid "line after ellipsis must contain character definition"
> msgstr "rad efter ... får inte innehålla teckendefinition"
> 
> Här blev det bakvänt. Det ska vara "måste", inte "får inte".

För mycket klipp och klistra.

> #: locale/programs/ld-time.c:348
> #, c-format
> msgid "missing era format in string %d in `era' field in category `%s'"
> msgstr "saknar eraformat i sträng %d i \"era\"-fält i kategori \"%s\""
> 
> För att vara konsekvent tycker jag du borde skriva "era"-format.

Nej det håller jag inte med om. Jämför med hur det skulle stått om det
skulle gällt datum:
 saknar datumformat i sträng %d i \"date\"-fält i kategori \"%s\""

era i eraformat är överatt (era heter det på svenska också), medans
"era"-fält refererar till det bokstavliga "era" som står i filen.


> Låter det dessutom inte bättre om man skriver
> ""era"-format i sträng ... saknas"?

Ja, det gör det nog.

> #: sunrpc/rpcinfo.c:466
> #, c-format
> msgid "program %lu version %lu ready and waiting\n"
> msgstr "program %lu version %lu klar och väntar\n"
> 
> klarT (syftar på programmet)

Här är inte programmet klart i meningen avslutad utan klar i meningen
den är beredd att ta emot rpc-anrop. D.v.s. registrering och
initiering är klar och programmet väntar på rpc-anrop.

> #: locale/programs/charmap.c:438 locale/programs/charmap.c:492
> #, c-format
> msgid "value for %s must be an integer"
> msgstr "värdet för %s måste vara heltal"
> 
> Det heter väl "värdet på"?

Ja. Det hade jag på de efterföljande meddelandena. Inkonsekvent av mig.

	Jan D.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.