Nya versioner inskickade.

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1997-01-01 20:22:58

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  "Jan D." <jan.djarv@mbox200.swipnet.se>
   Subject: Nya versioner inskickade.
   Date:   Wed, 1 Jan 1997 20:22:58 +0100 (MET)
   ------

Hej.

Jag har skickat in en version av wdiff, inga ändringar. Den hade tydligen
kommit bort.

Jag har även skicakt in nya versioner av ptx och recode. Den enda
skillnaden jämfört med tidigare versioner var en korrigering av

"Content-Transfer-Encoding: 8-bit\n"

till

"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"


	Jan D.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.