libc, del 3

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-12-31 14:41:07

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  Johan Linde <jl@theophys.kth.se>
   Subject: libc, del 3
   Date:   Tue, 31 Dec 1996 14:41:07 +0100
   ------

Jag hade inte hunnit kolla hela första versionen av libc, så jag läste
igenom slutet av den andra.

Gott Nytt År allihopa!

/Johan

#: locale/programs/ld-ctype.c:265
#, c-format
msgid "character %s'%s' in class `%s' must be in class `%s'"
msgstr "tecken %s\"%s\" i klass \"%s\" måste vara i klass \"%s\""

#: locale/programs/ld-ctype.c:289
#, c-format
msgid "character %s'%s' in class `%s' must not be in class `%s'"
msgstr "tecken %s\"%s\" i klass \"%s\" kan inte vara i klass \"%s\""

#: locale/programs/ld-ctype.c:310
msgid "character <SP> not defined in character map"
msgstr "tecken <SP> inte definierat i teckenuppsättning"

Usch, det skär sig i örat om det inte står "tecknet".

#: locale/programs/ld-ctype.c:939 locale/programs/ld-ctype.c:1002
#: locale/programs/ld-ctype.c:1010 locale/programs/ld-ctype.c:1018
#: locale/programs/ld-ctype.c:1026 locale/programs/ld-ctype.c:1034
#: locale/programs/ld-ctype.c:1042 locale/programs/ld-ctype.c:1068
#: locale/programs/ld-ctype.c:1076 locale/programs/ld-ctype.c:1114
#: locale/programs/ld-ctype.c:1141 locale/programs/ld-ctype.c:1152
#, c-format
msgid "character `%s' not defined while needed as default value"
msgstr "tecken \"%s\" inte definierad men behövs som standardvärde"

Här ska det dessutom vara "definieraT".

#: locale/programs/ld-time.c:164
#, c-format
msgid ""
"direction flag in string %d in `era' field in category `%s' is not a single "
"character"
msgstr ""
"riktningsflagga i sträng %d i \"era\"-fält i kategori \"%s\" är inte ett "
"tecken"

Här borde man skriva "ett enstaka tecken" för att det ska bli begriptligt.


#: sunrpc/svc_udp.c:348
msgid "enablecache: cache already enabled"
msgstr "enablecache: cache redan påslagen"

Heter det verkligen "cache" på svenska? Man brukar väl säga så, men jag ville
bara kolla om någon annan känner till ett annat ord.


#: locale/programs/ld-collate.c:1412
msgid "line after ellipsis must contain character definition"
msgstr "rad efter ... får inte innehålla teckendefinition"

Här blev det bakvänt. Det ska vara "måste", inte "får inte".

#: locale/programs/ld-time.c:348
#, c-format
msgid "missing era format in string %d in `era' field in category `%s'"
msgstr "saknar eraformat i sträng %d i \"era\"-fält i kategori \"%s\""

För att vara konsekvent tycker jag du borde skriva "era"-format.
Låter det dessutom inte bättre om man skriver
""era"-format i sträng ... saknas"?

#: locale/programs/ld-time.c:337
#, c-format
msgid "missing era name in string %d in `era' fieldin category `%s'"
msgstr "saknar eranamn i sträng %d i \"era\"-fält i kategori \"%s\""

Samma sak här.

#: sunrpc/rpcinfo.c:466
#, c-format
msgid "program %lu version %lu ready and waiting\n"
msgstr "program %lu version %lu klar och väntar\n"

klarT (syftar på programmet)

#: time/zic.c:1794
msgid "repeated leap second moment"
msgstr "upprepad skottsekundstillfälle"

upprepaT

#: sunrpc/rpcinfo.c:600
#, c-format
msgid "rpcinfo: Could not delete registration for prog %s version %s\n"
msgstr "rpcinfo: Kunde inte ta bort registrering för prog %s version %s\n"

Det heter väl "registrering av"?

#: locale/programs/charmap.c:438 locale/programs/charmap.c:492
#, c-format
msgid "value for %s must be an integer"
msgstr "värdet för %s måste vara heltal"

Det heter väl "värdet på"?

#: locale/programs/charmap.c:233
#, c-format
msgid "value for <%s> must lie between 1 and 4"
msgstr "värde för <%s> måste vara mellan 1 och 4"

Här också.

#: locale/programs/ld-monetary.c:148 locale/programs/ld-numeric.c:89
#, c-format
msgid "value for field `%s' in category `%s' must not be the empty string"
msgstr "värde för fält \"%s\" i kategori \"%s\" får inte vara tom sträng"

Och här.


=============================================================================
Johan Linde           |       Alphas HTML-läge
mailto:jl@theophys.kth.se    |       Alpha's HTML mode
http://bach.theophys.kth.se/~jl/ | http://bach.theophys.kth.se/~jl/Alpha.html
=============================================================================

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.