Re: libc, del 3

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1997-01-06 22:46:06

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  "Göran Uddeborg" <göran@uddeborg.pp.se>
   Subject: Re: libc, del 3
   Date:   Mon, 6 Jan 1997 22:46:06 +0100 (MET)
   ------

>   Sender:  "Jan D." <jan.djarv@mbox200.swipnet.se>
> 
> > #: sunrpc/rpcinfo.c:466
> > #, c-format
> > msgid "program %lu version %lu ready and waiting\n"
> > msgstr "program %lu version %lu klar och väntar\n"
> > 
> > klarT (syftar på programmet)
> 
> Här är inte programmet klart i meningen avslutad utan klar i meningen
> den är beredd att ta emot rpc-anrop. D.v.s. registrering och
> initiering är klar och programmet väntar på rpc-anrop.

Det är riktigt att programmet inte är klart i den meningen att det är
avslutat, utan att det är färdigt att ta emot beställningar. Men det
tycker jag inte att motiverar att du skriver "klar" och syftar på en
registrering som inte nämns i meddelandet. Jag tror inte risken för
missförstånd minskar genom att du skriver något som ser ut att vara
språkligt fel.

"ready" på engelska är väl lika tvetydigt som "klart", och jag tror
inte risken är så stor. Men annars kan du väl använda något annat
ord, som "beredd" eller "redo". Heter det "berett"?

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.