Re: libc, del 2

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-12-15 18:28:55

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  "Jan D." <jan.djarv@mbox200.swipnet.se>
   Subject: Re: libc, del 2
   Date:   Sun, 15 Dec 1996 18:28:55 +0100 (MET)
   ------

> > #: sunrpc/rpcinfo.c:611
> > msgid "    rpcinfo -p [ host ]\n"
> > msgstr "    rpcinfo -p [ värd ]\n"
> 
> Vi har ingen översättning av "host" i vår ordlista. Skall vi ta
> "värd". Det kändes först lite ovant för mig, men när jag tänkt lite
> på saken har jag inga invändningar.

Jag tycker värd passar ganska bra. Det finns redan i uttrycket värddator.

> > #: time/zic.c:945
> > #, c-format
> > msgid "\"Zone %s\" line and -l option are mutually exclusive"
> > msgstr "\"Zon %s\"-rad och flaggan -l är ömsesidigt uteslutande"
> 
> Här är väl "Zone %s" hämtat från kod som står i filen zic läser, och
> borde därmed inte översättas?

Korrekt.

> > #: assert/assert.c:48
> > #, fuzzy, c-format
> > msgid "%s%s%s:%u: %s%sAssertion `%s' failed.\n"
> > msgstr "%s%s%s:%u: %s%sPåstående \"%s\" falskt.\n"
> 
> Om detta är "assert" ungefär i samma mening som den vanlig
> assert-funktionen i C, skulle jag nog hellre översatt med "försäkran",
> även om "påstående" är en mer ordagrann översättning.

Försäkran låter bra.

> > #: posix/getopt.c:786
> > #, fuzzy, c-format
> > msgid "%s: option `-W %s' doesn't allow an argument\n"
> > msgstr "%s: flaggan \"--%s\" tar inget argument\n"
> 
> Där blev det nog lite för mycket "klipp och klistra".

Totalfel skulle man kunna säga :-)

> > "\t[ -L leapseconds ] [ -y yearistype ] [ filename ... ]\n"
> > "\t[ -L skottsekunder ] [ -y årtypskoll ] [ filnamn ... ]\n"
> 
> Är översättningen "årstypsKOLL" verkligen rätt? "Årstyp" vore
> direktare, men jag förstår inte säkert vad flaggan betyder.

I tidszonsfilen kan man ange typ på åren. Ex.vis säger man att en
regel gäller för alla år mellan 1978 och 1987 och att åren i det
intervallet har typen TYP. Om TYP inte är - kommer programmet
som anges med -y att köras med år och typ som argument. Om programmet
returnerar 0 så appliceras regeln på det året, annars inte.

Så "årtypskoll" är ett program. Årkontrollprogram är kanske ett bättre
alternativ?

> > #: sunrpc/rpcinfo.c:555
> > msgid "(unknown)"
> > msgstr "(okänt)"
> 
> Du har kollat att det skall vara t och inte d på slutet, antar jag.

Det förekommer i meddelande av typen:
	"194.234.44.34 (okänt)"

d.v.s. när man inte vet namnet som tillhör adressen. Jag har skrivit
okänt som förkortning för "okänt namn" men man kan lika gärna säga
att det avser "okänd dator". Förslag?

> 
> > #: inet/rcmd.c:328
> > msgid ".rhosts fstat failed"
> > msgstr "ta status (fstat) på .rhosts misslyckades"
> 
> Flyter det inte bättre med "misslyckades" först här?

Jo.

	Jan D.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.